Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τα χτυπήματα, οι μπλόφες και τα λουκέτα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Σάββατο 3 Σεητεμβρίου 20" 6 - Αριθμός φύλλου 1.974 - Τιμη 1,30 € (5 € η έκδοση
ΤΟ ΗΑΡΑΣΗΗΗ|Ο ΤΗΣ ΑΗΜΟΗΡΑΣ|ΑΣ ΗΟΥ ΟΥΜ|ΖΕ «ΗΟΗΕΡ»
τι ΜΜΜ ,
οι ΜΜΜ    
ιιιι τι Μαιας `
Θ ~ ο
αηό τον Αλαφούζο,
το μηάσιμο του εργολάβου
Καλογρίτσα στα ηπεάία,
το άγχος του ΑΝΤ] για την
τρίτη άδεια και η «τελευταία
κίνηση» του Μαρινάκη
Σαββίδης και Κοντομηνάς,
δεν εγκατέλειψαν
το συντηρητικό Παιχνίδι
οι εκηρόσωηοι
του Βαρδινογιάννη
Που έμειναν χωρίς άδεια
κΑ| ΕΛΤ||ΖΟΥΝ
ΣΕ θΕΤ|ΗΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ
ΤΟ ΣτΕ Τ|Α ΝΑ ΑΠΟΦΥΤΟΥΝ
ΤΟ «ΜΑΥΡΟ» ΣΕ 9Ο ΗΜΕΡΕΣ
Η ΗΕΑ ΑΗΜΟΗΡΑΤ|Α
ΗΑΤΑ|'ΤΕΑΑΕ| ΤΗ ΗΕΟΑ|ΑΤ|ΑΟΗΗ
ΤΟΥ ΜΑΙΜΟΥ
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΟΑ ΗΑΡΑΜΕ|ΗΟΥΗ
ΣΤΑ ΗΡΑΤ|ΗΑ ΤΑΜΕ|Α
ΥΠΕΡ ΗΑΕΟΗΑΣΜΑΤΟΣ
«Ορισμός της διαπλοκής
ο διαγωνισμός,
εργολάβος σε ρόλο
καναλάρχη»
ΤΕΜΕΣ
Το 3 ηογ ετΑΞε ΠΑΡΟΧΕΣ
ή 246 εκΑτ. εγω
ΜΕΣΩ τισ·
με τις Προσφορές) - ΠΜ.ε|εΜι¦·ο8£"ο$.ε'
ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣ|0 Με
«ΠΟΛΥΤΕΧΝ|ΤΕΣ» ΕΚΠΑ|ΔΕΥΤ|Κ0ΥΣ
_ '| ωῦθκ
Ο' ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΟΑ «Δ|ΔΑΣΗΟΥΝ»
ΤΡ|Α Δ|ΑΦΟΡΕΤ|ΗΑ
ΜΑθΗΜΑΤΑ!
) ΣΕΛ. '|2-'|3
ΜΑΝΑ ιό γη. οικοΝοΜικαΝ
Τ' Η ΣΤΗΝ τΡοῖκΑ μ
ΗΕΑ ΕΥΗΑ|Ρ|Α
Τ|Α ΕΗΤΑΕΗ ΤΟΗ
Μ|ΗΡΟΜΕΣΑ|ΟΗ
ΣΤ|Σ ΤΟΟ ΑΟΣΕ|Σ
· ΣΕΛ. Η?

Τελευταία νέα από την εφημερίδα