Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΜΜΜ _ πτεΜοΡιον “ ωΜκω __ ΜΜΜ
 · τα; σε ΦΥΛΛΟΥ? ς 
 η Ό 3 Τιμή: ΐ 
“Μ επικειΡιι:ειΣ 7 'τῶι
ο* ο ι κ ο τι ο ι Α '
3 Τον αιο
Π".Η··Μ·δ·.·Ρ
τι η ποοοτικἡ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ Ο .οτ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Με «ΔΙΑΣΩΣΗΣ» ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ χαλαρωση
ΤΟ Β|18|ΝΕ88 Ρ|_ΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΤΟ 2Ο2Ο
· Το 2031 θα αποπληρωθεί το 70% της χρηματοδότησης ΣΑΜ· _ Β.
2!  ΗΕ Η Ϊ  'Ρ Πιέσεις από τον κεντρικό τραπεζιἩ1
'Ο ς δ Η  » ΔΝΤ: Με δικη του εκθεση που θα
κρινει την παραμονη του η όχι
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
  [ΜΜτον-πονΡΜΜ
 . η 6· ιδρύεται Υπουργειο Επενδύσεων
τ · Σκλα βενιΤη ΜΜΜ
 ο «κοκκινα»
 Ξ έ «κονΡεΜΑ» κΑιταΝ ΔικΩΝ τον ΔΑΝΕιοΝ επιχειρηματικό'
'Οσα ήταν να καταβληθούν ως το '18. Με 10ετή ορίζοντα τα 55,8 εκ. (επιτόκιο 3%)
6 Ϊ  κι ΤΑ 6011116 Για 610,8 εκ. βαρύνεται με ετήσιους τόκους μόλις 9,1 εκ.
ΤΑ 185 Εκ ΤΟΥ ΜΑΡ|ΝΟΠΟΥΑΟΥ ΟΑ ΠΑΗΡΩΟΟΥΝ ΤΟ 2036 (ΜΕ ΕΠΙΤΟΚ|Ο ΜΟΑ1Σ 1%)
Η Οαιιεἰουτ <<αβήυει φέοια>> 115 εκ. ευρώ 344 εκ- θΠ Χάσω!! 10"ἑς"ὁγωμ9""ῦ"λ"ρωΡἡς
ο' Προμηθε"Τές χρεων για βιωσιμες εταιριες
- ΣΤΟ <<ΣΦΥΡ|>> ΒΓΛ|ΝΕ| Η ΡΛΜΑΗ - Ρ· 0250 , , , »ΤιωοΜωσχωιοπου
ι μεγαλυτεοοιβαουνονταιιιε δανεια 2,1 οια. δυσκολαθαγινειῦεκτό ο
» Εχει τε0ει σε ε:μιιιοιεοιιισ καθεστως ιισοσιασιας ιιιοιωιων στη Γαλλια Οι ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ Το 35% ΤΟΥ 60% '
ΤΩΝ Π1ΣΤΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΠΕΠΑ' ΠΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΟ ΑΜΜΟ" ΜΜΟ" ΠΑΝ" ΜΥ ω· 4243 1
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΜΗΕ|ΣΤΕΣ
"ο Τηλεοπτικό τοπίο Με ε 
, Ο ο .
<κΑΜΝΑκΑ» ΠΟΣ Η ΜΗΝΥΜΑ... ΑΔΕ|ΑΖΕ| ΠΑ ΤΗΝ Ο|ΚΟΝΟΜ|Α Ο ΤραμΠ κλ0νίζει
  Η* τραπεζες και οίκους
των ενόσω ` λ· ΜΜΜΜΜ“
6· ΗΜΜΜκαιτιοτΜνειπαπινΜ
στοταμπλὁ ' , ` 
» ιιΜΜπκοω ΜΒ
ν αιτηματα
ι, ΐι.Ξ Ο η. 6]
ποτοΣοΑοΜετ 'γ .ο  ι 7- ·' '
«οι>εΣκο»χΡΗΜΑ; ' '· ' Η ` ἐκ 
Τα4οεναρια για ·. Αν  ο*
· _, : _ Η? _ _
Το  η, Ο ; ιι. 100 ΔΟΣΕΙΣ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΧΡΕΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Οι 10 λόγοι Που οεν γοριζουν οι
καταθεσεις στις τραπεζες το. 8
έ 7 ς έ η 1 Ϊ Ζ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΦΟΡΩΝ ώ! Ξ;;; πιο;; Χ·
Ρ0π“"θτ °° ΕΧΟΥΝ ΧΛΟΗ ΠΕΡ|ΠΟΥ 62,4 Δ|Σ. ΕΥΡΩ Οι ιοχυροί που χτυπούν
τα 1,66 διο. του ΑΔΜΗΕ
παν ι>ιχπΕικνυἔι>ἶι%ἔΣ Ερχονται αλλαγές μέσω ...ΔΕΘ ”Μ:ΜΜΜ'

Τελευταία νέα από την εφημερίδα