Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΙέΙ-ΙΒΟλΟΣ: ΟΙ ΒΟΑΕΣ ΓΙΑ ΟΠΑΠ` ΣΩΑ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ` ΙἶΟΠΙὶΕΙ5 · ο
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΤΑΝ, ΕΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΟΛΘ, ΜΙ5 · 24-25
ΕΛΤΑ · ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕ|Σ · '4 ΝΑΡ|Ν0|Ι0ΥΛ0Σ · Β
Νέα Προϊόντα οττ1ν“.' ΣτΠ γωνία τώρα Θετικοί κατ' αρχάς
τσόντα του ταχυδρόμου οι «νοικοκυραίοι» οι Προμηθευτές
ΜΕΞΩΧΟΣ@
δι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ω :3 ---- ΔΆ · ΗΜιΑι.ἩΜΒ
Τώρα οα 'Με
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
'Μ02ὸ87
ΝΝνν.ευ το2ὸ8γ.9 τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος Ι9ο · Αρ. Φύλλου 963 · Ζ - 6 Σεπεμβρἰου ΖΟΙ6 · € Ι
Ε0'ΙΤΗΝΕΤ · Π ΜΙΤ0ΗΕ|.|.Μ · Η ΜΠΕΙ! ΟΡΟΙ” · Β ΜΜΜ · Η ΚΟΡΡΕΣ · Η
' _  β'τΡΨή'°"Μ9
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τ· δείχνουν τα αποτελέσματα