Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τράπεζες: Μηνύματα αισιοδοξίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ|
Μ.ηειΕτεπιΡοτ11α.ετ
Παρασκευη2Σεπτεμβρίσυ2016/τιμύ:1,30€ ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗ |“|ΕΡ|ΔΑ
Μ Αλέξης Τσίπρας
πρωθυπουργός
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.150
Αη ητ η Α α ύπουλο
Ευρωπ|Πος επἐοπΕς ΝεΒνΒοτε=πς ς 
«ΚΑΤΗΓΟΡΩ»
ΚΑΤΑ ΒΡΥΞΕΑΑΩΗ
Πε ριο ρίζεται ο σχηματισμός νέων επισφαλειών - Ι(αταγράφεται Πρόοδος στις αναδιαρθ ρώσεις και στις διαγραφές
Τράπεζες: Μηνύματα αισιοδοξίας
Στόχος η μείωση των μη εξυ πηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 40% έως το τέλος του 2019
σημερα στη Ν
Μονος
Χουλιαρακης
αναπληρωτιίς
υπουργός οικονομικών
Πως θα αλλαξει ο χάρτης
των επιμελητηρίων
Στην κατάργηση των 41 από τα 59 υφιστάμενα
εμποροβιομηχανικά¦ βιοτεχνικά και επαγγελματικά
επιμελητηρια προχωρά το υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του επιμελητηριακού χάρτη της χώρας.
Συμφωνα με ασφαλείς πληροφοριες της «Ν», η
αναμόρφωση αυτή θα τεθεί σε σταδιακά εφαρμογη
από το νέο έτοςΙ στον και θα διεξαχθούν οι τελευταίες εκλογές με την παρουσα δομη. Στις επόμενες
εκλογεςΙ που προγραμματΖονται για το 202 ί . το
επιμελητηριακο τοπίο θα είναι τελείως διαφορετικο,
καθως θα έχει... καλλικρατικη δομη. >9
ΔΗΠΟ|: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΗΨΗΣ
23.000 ΠΑΚΡΟΧΡΟΗ|Α ΑΝΕΡΓΩΝ >9
Πρόσω στο «μέτωπο» των επισφαλειών
καταγράφουν οι τράπεζες στο δεύτερο
τρίμηνο του έτους, λίγες εβδομάδες πριν
από την οριστικοποίηση των στόχων
στους οποίους θα δεσμευθούν σε ορίζοντα τριετίας. 'Ηδη, οι δισικύσεις έχουν
θέσει φιλόδοξους στόχους επιχειρώντας να συντονιστούν με τις απαιτησεις
πις Τράπεζας της Ελλάδος και του 8$Μ
για μείωση του στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 40% έως το
τέλος του 2019. Θετικές τάσεις καταγράφονται στον σχηματισμό νέων επισφαλειών, όπως επίσης και σπιν πρόοδο
των αναδιαρθ ρώσεων και των διαγραφών. Οι προβλέψεις αυξηθηκαν σε τριμηνιαία βάση κυρίως για π1ν κάλυψη των
δανείων στον όμιλο Μαρινόπουλου, ενώ
ενισχύεται η κάλυψη από προβλέψεις,
καθιστώντας έτσι πιο εύκολη την ενεργητικότερη διαχείριση των Χαρτοφυλακίων σε καθυστέρηση. Στο μεταξύ, ο
ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος οδεύει
προς ουσιαστικά ανασυγκρόπιση, σημειώνει η νέα έκθεση πις Με «ΤΜ ίμτυ1“ε Φάρο οΠ)8η1αηε ίη ΕυτοΡε - πονν
άίει·ιιρτίνε ίοτςε8 ΜΙ] άι·ίνε Πιο ενοΙμποπ οί α ηενν Βαη1άη8 εςσεγ5τειη», καθώς η εμφάνιση στην αγορά νέων ανταγωνιστικών παραγόντων αποτελεί μεγάλη ευκαιρία εξέλιξης για όλους τους
παίκτες. > 4-5
Ευκλείδης Τσακαλωτος
υπουργός Οικονομικών
Προτεραιότητα
να κλείσει το «μέτωπο»
των τραπεζών
Ντανιέλ Πουί
επικεφαλιίς του Ενιαίου Εποπτικού Νηχανισμού
Πιέσεις για εξωδπταστπτπ
ρύ θμισπ «κόκκινων»
επιχειρηματικών Χρεών
Κριστίν λαγκαρντ
επικεφαλιίς Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
Μετά τον έλεγχο
η συμμετοχη του Ταμείου
στο πρόγραμμα
Στις 12 Σεπτεμβρίου έρχεται στην Αθηνα η Ντέπυ Βελκουλέσκου >6
[νομοσχέδιο]
Με κού ρεμα
προστίμων
ητακτοποίησπ
αυθαιρέτων
Μειώσεις στα πρόστιμα και τα παράβολα που επιβάλλονται για πι
νομιμοποίηση - τακτοποίηση αυθαιρέτων, εκπτώσεις για περισσότερες κατηγορίες πολιτών, καθώς και διεύρυνση των κατηγσ
ριών των κτισμάτων που μπορούν
να ενταχθούν σε ρύθμιση περιλαμβάνει νομοσχέδιο του υπ. Περιβάλλοντος, υπό τον τίτλο «Νόμος
για τον έλεγχο και πιν προστασία
του δομημένου περιβάλλοντος»,
που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση έως τις ΖΖ|9. Πρόκειται για
πιν 5η προσπάθεια αντιμετώπισης πις αυθαίρεπις δόμησης από
το 2009, με έναν πολυσέλιδο νό
μο, που περιλαμβάνει επίσης πι
θεσμοθέπιση νέων μηχανισμών
ελέγχου πις δόμησης, πις ταυτό
πιτας των κπιρίων κ.ά. >11
ΤΟ Το ΤΕΣΤ ΠΑ ΤΑ ΣΧΟΑ||(Α Ε|ΔΗ >16
επενδυτές
ΑΠΩΛΕ|ΕΣ 500 Δ|Σ. ΔΟΛ.
ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΤ|λ
Τ ΠΝ Δ|ΕθΝΩΝ ΟΠθΛθΓΩΝ >13
ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟ|ΗΣΗ Η ΑΓΟΡΑ
ΠΑΗΡΟΦΟΡ||(ΗΣ-ΕΠ|ΗΟ|ΗΩΗ|ΩΗ >17
”πίσω"
ΜΜΜ Βρετανικής
Βουλης των λορδων,
επίτ. καθ. Πολιτικής Οικονομίας
στο ΠοΜίτκ υηίνει8ίτγ
[ΦΠΑ] Η αύξηση του φόρου μεγάλωσε τα έσοδα, αλλά έπληξε πιν οικονομικη δραστηριότητα
Συ ρρπςνώθπκε ο τζίρος στα νησιά
Ανοδο των εισπράξεων του Δημοσίου
από τον ΦΠΑ επί των συναλλαγών που
πραγματοποιηθηκαν στα νησιά πις Χώρας προκάλεσαν οι συ ξησεις των συντελεστών του φόρου που επέβαλε η κυβέρνηση τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του
2015. 'Ομως το ποσοστό κατά το οποίο
αυξήθηκαν οι εισπράξεις ΦΠΑ στα νησιά υπολείπεται σημαντικά του πάρα πολύ υψηλού ποσοστού αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ, εξέλιξη η οποία φανερώνει ότι η άνοδος των συντελεστών προκάλεσε σημανπκά μείωση σπ1ν οικονομικη δραστηριόπιτα τωννησιών, δηλαδη
οδηγησε σε συρρίκνωση του τζίρου των
επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που εδρεύουν στα νησιά. >10
φωνές “Νέα
Θερμός
Σεπτέμβριος
Φορτωμένο πρόγραμμα έχει να
επιδείξει για τις διεθνείς αγορές ο
Σεπτέμβριος, μηνας παραδοσιακά δύσκολος για επενδύσεις ρίσκου. Ειδικότερα, περιμένουμε πι
Σύνοδο του 020, πι συνεδρίαση
του ΟΠΕΚ, πιν κορύφωση πις πο
λιτικάς εκστρατείας στις ΗΠΑ και
τις αποφάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών του ΜΜΜ. >13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα