Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
η ΜΝΗΜΗ
Π ΜΜΜΑωκσ  “Απε
ι οι “ΑιΜοΜιεεκ πΑ0Μι
ι το.πΜφΑΜΑ
η ΜΑΜ/ΑΜ Το 
ΤΑ Μπορω ΤηΜΜΑΜΗ
Με ωΜ0ΦΜ@ΤΜ ΜΜΜ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕ|'|ΤΕΜΕΡ|0Υ 2015  ΑΡ|ΘΜ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 1155 Τ|ΜΗ: 1,30€
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΕΕΡ0|Α: Κ. |'|ΕΤΡΩΤ0ζ Γ. ΖΑΪΡΗΣ
«ΨΑΧΝΕΤΑ|» |'||ΣΩ
Μονο στο πρώτο ημίχρονο
αρεσε ο ΠΑΟΚ
Με σούπερ Σισίνιο, «ξέσπασε»
η Βέροια στο δεύτερο
Σκόρἔ
και Κλ
0Μοντεκαλβο ανακοίνωσε , | ε
:ΪΤςαλμα
μέσω διαδικτύου ότι θα έρθει
στη Θεσσαλονίκη αύριο, καθώε
σημερα θα αηολαμβανει σινεμα
' ΕΠ|Κ0|ΝΩΝ|Α ΤΩΝ ΠΑ|ΚΤΩΝ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΓ|0ΥΛΗ
' ΠΕΡ|ΜΕΝ0ΥΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ω Σελ.1Ο,11 · · , ·
|κανοηοιημενο5 με το ροστερ, δηλωσε ο κοούτ5,
αφηνοντα5 ανοιχτό παραθυρο για μια ακόμη μεταγραφή
“ ἶοΑΑΑιιΑιΑ - ΜΑΜΑ 1-2
. Έ η Δ (
η ΜΕΝ"
ΓιΑ Τοπ Δι εοΝειΣ ΜΑΣ
ΚΑΕ ΠΑ0κ
«Η ΣΚΕΨΗ ΜΟΥ
ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ»
0ΥΤΕ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛ
ΤΗΣ °|Κ0"ΕΗΕ==Σ '|ἔἘ
Ε|ΧΕ ΕΠΑΦΗ Σ 
.4: ΒΡ°'|'ΗΕΡ ο ΒΑΝ ΣΑΒΒ|ΛΗΣ
«Η θΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΗ Ε|ΝΑ|
· 9 Μ Σελ ΑΒΕ
ΚΕΝ ΜΠΑΡΛΟΟΥΣΓΗ «Μ» ΠΑ ΤΟ
Φ|Λ|ΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΣΚΑ, ΤΟΝ ΚΛ|Φ,
ΤΟΥΣ Φ|ΛΑΘΛΟΥΣ ΚΑ| ΤΑ... ΤΡ|ΚΑΛΑ
ι· Σελ. 12,13
-..ιι
| ΣΤΗ ΣΟΥ" ΕΡ Λ| |'ΚΑ»
_ η γηετΡΑψε ο χΑΡιΤηΝιΔι-ιΣ, η ΔοκιΜΑΖει... η «ΦεγΓογΝ»
ο ΤΜ"ΑκΝΕρ τ__ οεΑογΝ ΡογτκΑΑΑ, εΝΔεκΑΔΑ εΝοψει ΤΑ ειΣιΤι-ιΡιΑ ΓιΑ
  > - ι .ι «εΑεηογΝ» κΑι ΑγΑηΝηι-ι ηΑΝΑοι-ιΝΜ'κογ ΤοΝ ΑγΡιΑΝο ΑΓΩΝΑ
ΜΟΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Γ'^ ΤΟΥΣ  οι κιτΡιΝοΜΑγΡοι ο ΑΝΑΣι·οηογΑοΣ πο «εικεΑιΔι-ιΣ»
Φ|ΛΑΘΛΟΥΣ ΣΓ|Σ 7/9 »ι Σελ 5ο
ί Μι χω) ω Μ : Η
ή.ΞὲΞἶΜΜ Ι 1 Ι_ί|ῖ19Μ1ἱΜἑΣ _ ζ19.|_:?ιΓ7 Ο: