Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
 Αττσοοτττττττ τιοονττοοοστι
'  " · ·* · ντα σσντοσ σττςΙο|9,
Ξ Μ οισσσσιτνσστςτωνονοοτνων
ντ·οστττνοΜσνοτστ . · σ""ΒωΜων ως Μ"
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ Ο ΜΑΝΤΑΛΟΣἴΑΠΟ ΚΛΕΨ|ΝΟ`Τ0Υ ΟΠΟΙΟΥ.
'ΠροΗ^θΕ Το ΔΕΥΤΕΡΟ Γκο^ . ΠΗΡΕ χΡ0Ν0 Μ' ο ΜΜωΠΜ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΝΤΟΝΗ ΜΕ Τ|Σ ΠΑΕ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ Α|ΤΚ · ΒΟΜΒΕΣ
γ_ ο Ο Σ 7 ` Τ" ^ ΒΟΥΡΒΑΧΗ ΤΙΑ ΑΠΕ|ΑΕΣ ΕΚΒ|ΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΟΡΟΔΟΚΙΕΣ ΣΤ|Σ ΕΚΑΟΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΣ ΧΑΝ|ΟΝ' ο ΟΡΤΣΤ|ΚΟ ΤΕΑΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜ|ΚΟΥ ΒΟΥΛΤΑΡΗ ΚΑ| ΝΕΑ
Δ!ΟΤΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΑΚ|Δ|ΚΗ ΜΕ Δ|ΚΑΤΠΜΑ ωΗΦΟΥ ΣΤ|Σ ΕΚΑΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟ
ΑθΛΗΪ! ΚΗ
Π(ιρττσκεωΠ 2 Σεπτεμβριου 2ΟΤ6 'Φι1λλο Τ2(38 ι?4ίΞΠΥ ξ Ι 30
' ΑΠΟΚΛΕ|ΣΤ|ΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ του Νίκου Κττστγιαννη
 ποοστοτιτοτοτστ ντα να ποσοστο
·~ - και απο τον οονττσκτοντκττ
Εττττοοττο τι ΑΕΚ, μέσα
στο επομενο Ι5νοττττοοο
ΤΑΜ  ΜΕ |
οτα6οκτκ£ς συναντττοετς
των ανθρώπων της έΕνωσττς».
με οψττποΒαΒιτα στσῆοκττ των αοττοοτων
Υττττοσοτὡν. ντα το Βέττα του γηπέδου
ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΣΟΥΠΕΡ θΕΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΔΑΡΣ|ΝΟ: Τρισὲλιὁο συγκριτικό, αναλυτικα γραφαματα
με τι3 ενδεκαὁε8, ϊ|8 εναλλακτικἑ5 και ϊ|3 τακτικἑ8 των τεσσαρων Που θα ααλἑψουν για το πρωταθλημα
ΑΕΚ, ΟΣΦΠ, ΠΑΟΚ και ΠΑΟ στο «μικροσκοττιο» · Το μεγαλο αβανταζτα8 <ἐΕνωσττ5» · Τα Ποσοστα ιτλττρὸτατα5
και τα κενο των αντιτταλων τττ5 · Που θα «χτυπήσει» τι ομαδα του Κετσααγια και τι θα αρέσει να αροσὲξει
Υττονοαψσ και πονο
. Σποβσντα ο Μπιτς!
Ο ὁιεντ35 Κροατη5 γκαρντ. Που είναι τιὁττ στην Κρανισκα Παρα.
θα ατιιξει στα φιλικα με τον Κανα και τον Εφε5 · ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Τα νοοιιεαα
σου θα φοροαν οι ααικτε5 Με “Βασιλισσα5“ τα νέα σεζον