Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9 “τι·ττΞΜἩΞσ· Η·
ΚΑΡΤΕΣ Α|ΑΡ|(Ε|ΑΣ
ω χ δ
Μ"Μ|Μ - 
ιι.ἶ ΚΜ Μ" ΜΜΜ
'Η δραση αυτή είναι αποκλειστικό διαφημιστική και δεν σχετίζεται με τα διαθεση εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ στο αλσισισ των χορηγικών Πακέτων της Πανσθαναίκής Συμμαχίας
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ|ΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
Α ΠΑΣ Μ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΩ" ΤΩΝ ΠΑΝωκΜκΠΝ
φωτ ι· ΜΜΜ
Ε 'ΑΜΜΜΜΜΜ -' 7“
' 'Α.ΜῖΜΜΜΜΜ _ 7
ΜΜΜΜΜ '
ΜΑΠΑ'ΜΜΜΜ'Μ|'ΜΜ
ΜΕ τοκ ΑΜΦΒΥΖΑ Μ' ΤΑΝ τττιιιΑπωιι
 ? ~ ν _ χ
. η _ 1 .ι . κ
Ο ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΠΣ
· ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ' ΕΤΩΝ
ΕΑΝΤ(
ΝΗΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΚΑΙ "Η" ΝΕΠ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΚΑΗΜΕΝΟ' 20% ΑΡ. Φ'ΑΑΠΥ 282Τ ΠΜ": ΙΒΑ ε ΠΝΑ ΠΑΛΑΜΑ ΝΕ Η
κι τα πιωΜιΜ· ΝΑΑ ΑΜΑΝ ΚΑΛΜΑΡ' τα Με ο κι: 
ΕΠΑΝ" Η "ΑΕ "Α ΚΑΛΥΨΗ 'ΜΕΣ Τ'Σ Α"Α'Τ"ΣΕ'Σ 7
: ί ~ :3 ι - Ϊ' “
.ΑἩΙ;.1ηἩ.-,ΑΜ. Δ “ -ε τα ΜωιΑιΑιιΑ
- - ι .. . .ΠΠΚ 'Η "4 · .¦ ι ··
ΔΤ "Ισ Η! 'ΗΤ  Η·ίΙΙ¦Π Η: .ΑΙ-'μ Α Μ Ν 
Λ. ΜΠΑΚ0Λ'ΑΣ
ΣΤ" ΠΡΟΒΗ!" ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ.
Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕΔΠΥΑΑΚ||Σ ΒΑΕ"Ε| Μ|Α ΜΑΝΗ' ΛΥΣΗ ΠΑ τα «Α» ΚΑ' τα «3»
ΜΗ:: ἴ"'Ι< η: |ΜΉΠἩ ].Ἡ(υ£Ἡ=;ἶ'"ἶ γ_
η Δ ¦ η 'Α ΑΜΜΟΣ
ΑΠΟΚΛΕ'ΣΤ'ΚΑΣΤΗΝ«Α»ΚΑ'Τ0ΝΓ|ΑΝΝΗ ΜΠΑΜΠΑ Π· Ι   ¦  "Μ"
` », «Α ΝΤΜΗΤΡΗ! ΑΞ'ΖΕ|
ΤΑ ΠΑΝΤΑ...»
ζ γ ` ΜΜΜ:πΜΜγΜΜΜι
Α'Α'Α'Τ'Α'
  τι ΑΣΜΑ στη
τοΜΜΜΜ ΜΝ· Μ" Ε* Η
ΤΡΑΨΤΕ ΟΣΑ ΒΕΛΕἴΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΣΤΠΝ ΔΗΜΗΤΡΗ Δ'ΑΜΑΝΠΔΗ ΚΑΤ Η “Π›> ΘΑ ΤΑ ΑΗΜ8ΣἑΕΥΣΒ Με Η! ῦΝθΜΜἘΠΩΝΥΜῦ ΣΑΣ
ΣΕ ΕΝΑ ΕΜΠ) ΕΝΘΕΤΟ ἴΕΜΑΤ0 ΕΥΧἔΣ ΧΑ! ΑΦΙΕΡΩΣΕ!Σ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 30, το ΣΑΒΒΑΪΒ Ι? ΞΕΠΪΕΜ8ΡἑΠΥ
Ε"Α "ΒΓΑΛΩ ΜΝ"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα