Πρωτοσέλιδο 1-2-X:Recognized text:
ΜΒΜ [Μ #Ρ#/(ΜΡ[/# [ΠΜ] [/[/|Ρ#Π[/[ #Μ[!# Μ #[ΡΔ# ΜΥ @ΜΜΜ
'ΙΝΕ Ε Υ Π Ε Υ Ο Υ ΝΑ >αΠ'
ΑΡΜΠΔ'ΠΣ ΡΥΠΜ|ΣΤΝΣ ΣΕΠ' - Η ΣΥΜΝΗῦΧΝ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΝΗΜΗ' ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΝΙΜΑ ΜΗ ΠΙΝ Η ΕΤΩΝ - "ΡΑ Η Η" ΣΤ Η Ρ | Ξ Η Σ; ΠΜ
ΣΟΚ ΜΠ° 
προκΔοοΡ  ῦΝο κερΔοΣ
Παρασκευή 2 Σεπϊεμβρίοο 2018 · Δρ. Φύλλου: 859 ο Ετος: το· · Τιμή: 2,50 ε > 
ΕΥΚΛ|Ρ'ΕΣ [ΚΥΡ|ΠΣ ΣΤΑ ΜΒΜ ΣΤΑ "ΡΩΤΑ ΠΑ|ΧΝ|Δ|λ ΠΑ Το Μ0ΥΝΤ|ΑΛ ΤΗΣ ΡΠΣ|ΑΣ
"Η”. ΗΜ ΠΦΡ|Μ ΣΣ|ἩΥΝΜ ΝΤ|Β|Σ|0Ν Σ ΝΤΕΜΗΣ" ΗΜ"
Όλο το σενάριο Ποιες ομάδες Οι 8 άξονες
της τελεοτοίος έχουν οοΒορές της νέος οτροτογικῆς
ογωνιοτικῆς οποοοίες του ΟΠΑΠ Μο