Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Υπερμνημόνιο! Άρθρο 10: Κατάργηση θρησκευτικών 11-9-2016!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
` μ 20!8
3θοΕΤ0Σ
ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ
(10557›4αε7
Τ|ΜΗ Ί ΕΥΡΩ
 ! σε 1/ ἐκ Ή 7  Ζ;  έ 
Γ|ΔΤ| ΚΑΛΛ!ΕΡΓΕ|ΤΛ!
ΚΛ"ΜΔ|ΊΛΝ|Κ€Ρ|ΣΤΗ
ΓΕΡΜΔΝ!Δ... ΚΔ' ΟΧ| ΜΟΝΟ
ΠΟ'Δ Η ΣΧΕΣΗ
ΡΟΤΣ|ΛΝΤ ΜΕ ΠΟΥΤ!Ν
ΣΕΛ|ΔΠ 3,7!.!2.27.?529 Δ .  Δ  Ετ :Ι  ' / ί
Ο ΦΙΛΕΣ ΜΜΟ!ΝΩΣΕ 'Η ΜΕΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ"
α!ια··αασι “
Π 'ΜΜΜ
. Στο ενθετο
“ΝΕο|ΑΝαΡΩΠοΓ
"Μυστικό Δείπνο" Τσίπρα με !ερώνυμσ για να μην αντιδράσει η Εκκλησία!!!