Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αδιέξοδη
η πολιτική
της λιτότητας
Οφείλουμε να βγούμε σύντομο αΠό
την κρίση. δήλωσε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας.
Ο ΣΕΛ. 3
Κατασχέθηκαν
38 κιλά χασίς
στην Κω
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα
διακίνησης ναρκωτικών.
Ο ΣΕΑ. 8
Σημαντική
η διάσκεψη
της Ρόδου
Θα συμμετάσχουν Πολλές ευρωΠαϊκές και αραβικές χώρες.
Ο ΣΕΛ. Α
Γεμάτα και
το Σεπτέμβριο
τα ξενοδοχεία
Εξελίσσεται ικανοΠοιητικά η σεζόν σε εΠίΠεδο αφίξεων και Πι
Θσινι κ
 Ρ0Δ|Α|(
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 2016 ΠΜΕΡ|·|Σ|Α ΠΡΩ|Ν|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
θανόν να υΠάρξει μικρή εΠιμήκυνση. Σε εΠίΠεδο εσόδων όμως. . .. '
κερδισμένα είναι το κράτος αΠό την εΠιΠλέον φορολογία.
Ο ΣΕΛ. 5 και Β
ἱ"ιι“
ιἰ .Ι
Υαχ¦ ι·Μιο
κ Ποσο'
ιιιιιιι|'|| 
.ι · ; ΜρμπΜ5
ΞχΡΕε
οΣιοΠοιιιοιικΑΝ
“ΞΕΖΟΥΜ|ΣΑΝ”
τους νησιώτες
χωρίς αηοτέλεσμα!
Τεράστια η ζημιά στις τοιτικές οικονομίες αΠό την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών
Το Ποσοστό κατά το οΠοία αυξήθηκαν οι εισΠράξεις ΦΠΑ στις νησιωτικές Περιοχές της
χώρας. υΠολείΠεται σημαντικά του Πάρα
Πολύ υψηλού Ποσοστού αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ. εξέλιξη η οΠοία φανερώνει ότι
η άνοδος των συντελεστών. Προκάλεσε σημαντική μείωση στην οικονομική δραστηριό
ΣΑΒΒΑ'|'° 3 ΣΕΠ'|ἘΜΒΡ|°Υ
Θεατρο Μεσαιωνικής Μωρού “Μελίνα Μερκούρη"
Πως Πακοι·μόκης
_ Ξ ΐηαει>Μ 
έ ο Μ”..Μ“ κΔΔχε¦
η Μκ- ἴἱἄΞἴ
Νεεκεηα
τητα των νησιωτικών Περιοχών. δηλαδή οδήγησε σε συρρίκνωση του τζίρου των εΠιχειρήσεων και των ελευθέρων εΠαγγελματιὡν
Που εδρεύουν στα νησιά.
Τα συμΠεράσματα αυτό ΠροκύΠτουν. αΠό
τους αναλυτικούς Πίνακες. με τα συγκριτικά
στοιχεία για την Πορεία των εισΠράξεων του
Σημερα
μαζί με την
«Ροδιακή»
το ένθετο
Πηοάε5Ἡεεκεηα
Οι καλύτερες Προτάσεις
διασκέδασης και ψυχαγωγίας
για το σαββατοκύριακο.
λογίας.
ΦΠΑ στις 20 νησιωτικές ΔΟΥ της χώρας. τα
οΠοία κατέθεσε εγγράφως στη Βουλή ο αναΠληρωτής υΠουργός Οικονομικών Τρύφων
Αλεξιάδης. αΠαντώντας σε σχετική ερώτηση
του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ε. ΜΠα
σιάκου. · Σελ Η
Τρισδιάστατος
ο ελέφαντας της Τήλου
Εκτίθεται αΠό χθες στο μουσείο Γεωλογίας και Παλαιοντσ
'ΣΕΛ. ίθ