Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αυθαίρετα δύο ταχυτήτων με ρύθμιση σε 80 δόσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9"77] 108||978]57|| ||| |||'
ία· Ω Τ Τ
ΕΠ|ΤΕΛ0γΣ ΜΚ".
εεττ: κΑι.έ¦:νοιΔικι-ι
ΝΕΟΣ Ε|Σ|ΤΡΛ|ΤΤ||Τ0Σ ΝΟΜΟΣ
Τ|Λ ΤΗ Δ|ΛΤ||ΡΤ|Σ|| ΤΩΝ κτήματα"
ΑΦ|ΕΡΩΝΑ
4 ΣΕΛ|ΔΕΣ
Αυθαίρετα
δυο ταχυτήτὡν
με ρυθμιση σε 80 δόσει5
τι ΔικΛιοιοΠιτικΛ,
ΤΑ Παντα Που έχουν ΕΤΑ Τ|Σ ΝΕΤΑΤΕ"ΕΣΤΕΡΕΣ κατα
κατασκευασθεί Πριν αΠό τις 28 σκευές, Που θα εντοΠίζονται οι εκΠτώσεις για
|ουλίου 20]] μΠορούν να νομιμο- αΠό τους ελεγκτές του «Παρα- κοινωνικές ομαδες και
Ποιες μεταβιβάσεις
τΠρΠτΠρίου Περιβαλλοντος»,
ΠροβλέΠεται «μΠουλντόζα» _ ακινήτων αΠαγορεύονται
ΣΤΟ ΜΑΤ ΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ" ΤΩΡΑ
ΤΟ ΕΣΡ ΤΜ Τ|Σ
Τ|ΕΡ|ΦΕΡΕ|Λ|(ΕΣ
 Ενώ ξεκινα μΠαραζ δικαστικών
Προσφυγών κατά του διαγωνισμού
›  σε·
ΠοιΠθούν με καταβολή Προστίμων και ευκολίες Πληρωμής
 ΧθΥΛ|ΛΡΜ|Τ | ΕΜ"|ΣΤΕΥ0ΜΛΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΣΤ0|ΧΕ|Λ ΤΗΣ ΕΛΣΤΛΤ!
ιζ: ειναι. ΕΤ Μ.. ι. “ . . “ι .ι
Ψ Ο Ε.Τ. ΑΠ0κΑΛΥΠΤΕ|: Ψ.Ἑ[;ζΔΞ .1Ξ':τῖι.Μ  ι.
  -Ή ς;:;:::α:;_»:;Ξ 
`ῖ 0 Φ|Λ|ΤΣ ΜΕΤΑΤΡΕ|ΤΕ|
ΤΑ θΡ|ΤΣ|(ΕΥΤ||(Λ
   ιὡοεις 47%
« ετα το δυστυχΠμα Ἡ Μ _ 4? · Ι η.
Πήγαμε με ταξί σΙ|ςΙεΠ|κουρικες ι ` ;
στο σΠιτι του
: :·ἐ; ἐἶ-·-·· “Τ Ρ Ψ - ' `“
,  αιμα.. αποδειξεις ι = ε
θ Β ΕΤ »  · -- < ω / | Η Δ ς'
 ου τα -ΐ - Μ  ι     
ΚΔ' οστοΓΡΑΦικι-ι Δ|ΑΤΑΞΗ ΓΙΑ «ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ» ΠΟΥ κγΝι-ιΓογΝ θΕΣ|·| ΛΕκΤΟΡΛ ΣΤΑ ΑΕ' α ΣΕΛ|ΔΑ5
ΤΩΝ θΡΕΣΕΕ|ΩΝ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα