Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΕΤΟΣ: 46ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 18216
ΧΡΟΝ|Α
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣ|ΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
Τ: 210 88 17 700 - 210 88 17 716 - 210 88 17 787 Ρ: 210 88 17 881 - 210 88 17 281 Ετ ἱΙτο@οτεηετ.ετ Ψ: ΨΨΨ.ἱΒ0όἱΠΙ0ΡΓ8810Π.ΒΤ
Στους αιθέρες
η 81η ΔΕΘ
Η 81η ΔΕΘ «Πετάει» και ενώνει με μοναδικό τρόπο τις μεγαλύτερες Πόλεις
της Βόρειας Ελλάδας, απευθύνοντας
Πρόσκληση σε όλους να επισκεφτούν
τη μεγαλύτερη εκθεσιακή διοργάνωση
από τις 10-18 Σεπτεμβρίου, στο Διεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αυτό
Που ξεχωρίζει, φέτος, είναι τα αερόστατα Που θα κάνουν αισθητή την Παρουσία
τους στον ουρανό της Θεσσαλονίκης.
ΣΕΛ. 2 Ρ'
Οι τράπεζες
ανέβασαν
το Χρηματιστήριο
κατά 2,31%
Υψηλά κέρδη κατέγραψε η χρηματιστηριακή αγορά στην συνεδρίαση της,
Προσεγγίζοντας τα επίπεδα των 580
μονάδων, κέρδη Που συνοδεύθηκαν και
από μεγάλη αύξηση του τζίρου.
ΣΕΛ.8 Ρ·
3 προσλήψεις στο Δήμο
Φιλοθέης-Ψυχικού
5 προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης ψυχικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών  Παροδικών αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου
Φιλοθέης -ψυχικού, που εδρεύει στο
ψυχικό.
ΣΕΛ. 14 Ρ Ρ
12 προσλήψεις
οδηγών στα ΕΛΤΑ
Αθήνας-Πειραιά
Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν την πρόσληψη,
προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, πλήρους απασχόλησης
χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών,
για την κάλυψη εποχικών  παροδικών
αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε.
Αθήνας και Πειραιά, Που εδρεύουν στο
Νομό Αττικής. ΣΕΛ_ 15 »
Το 'Ι'ΑΙΠΒΔ διαψεύδει
το «αεροδρομιόσημο»
Καμία σχέση με τη σύμβαση παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια,
καθώς και με την Πραγματικότητα, δεν
έχουν οι ισχυρισμοί του Προέδρου της
Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΓ|Α), Βασίλη ΑλεβιζόΠουλου για τις αεροπορικές χρεώσεις στα προς παραχώρηση
αυτά αεροδρόμια, έγινε γνωστό από
το ΤΑ|Γ|ΕΔ. ΣΕΛ_16 »
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΓΑΑΑ|Κ|-|Σ ΕΟΝ|)ΑΤ|ΟΝ ΑΕΒΕ Ρ|ΕΠΠΕ
Η Ελλάδα κατέχει
την τελευταία θέση σε όλη την ΕΕ.
και στην ποιότητα στέγασης
λόγω των εφιαλτικών μνημονίων
ι εφιαλτικές κοινωνικές
Οσυνέπειες που έφεραν τα
απάνθρωπα προγράμματα
λιτότητας την τελευταία 8ετία στον
ελληνικό πληθυσμό είναι πια χωρίς
προηγούμενο. Και μια ακόμη απόδειξη είναι ότι η Ελλάδα κατέχει την
28η θέση, δηλαδή την τελευταία
μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., στην
ποιότητα στέγασης. Αυτή η κατάταξη είναι απόρροια των συνεπειών
των εφαρμοζομένων και κατ' ευφημισμών μάλιστα μεταρρυθμιστικών
μνημονιακών προγραμμάτων.
Την έρευνα διεξήγαγε η γαλλική
Γοηάετίοη ΑβΙ)έ ΡίςΠ·ς. Το Ιδρυμα
που δημιούργησε ο Γάλλος καθολικός ιερέας και φιλάνθρωπος αβάς
Πιερ κάνει λόγο για «μια εφιαλτική
κοινωνική πραγματικότητα που ζει
η Ελλάδα» η οποία «αποτυπώνει τις
κοινωνικές συνέπειες των προγραμμάτων λιτότητας».
Η κατάταξη των χωρών έγινε έπειτα
από μελέτη και ανάλυση των στοιχείων που έδωσε στη Εοηάετἰοη
ΑΜΠ ΡἱεΠ·ε η Στατιστική Υπηρεσία
της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ειιτοετατ
για την ποιότητα της κατοικίας στις
χώρες της Ευρώπης. Τα στοιχεία
αυτά αφορούν ειδικ τερα το κόστος
της στέγασης, τις οφειλόμενες υποχρεώσεις των ενοικων όπως πχ. τα
απλήρωτα κοινόχρηστα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ένοικοι
για τη θέρμανση του σπιτιού τους,
τις περιπτώσεις συγκατοίκησης
δύο οικογενειών στο ίδιο σπίτι και,
τέλος, τις συνθήκες υγιεινής, συγκεκριμένα τη «νοσηρότητα» των κατοικιών. Η έρευνα λαμβάνει επίσης
υπόψη της το ποσοστό των αστέγων
στην κάθε χώρα, «εκείνων που δεν
διαθέτουν σταθερή κατοικία», όπως
τους καθορίζει συγκεκριμένα.
Μεταξύ των καλύτερων επιδόσεων σε ό,τι αφορά την ποιότητα της
στέγασης στην Ευρώπη έχουν το
Λουξεμβούργο και η ιδιαιτέρως πληγείσα από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση Ιρλανδία, η οποία
εκμεταλλεύθηκε «μια σημαντική
πτώση στις τιμές των ακινήτων και
μια τεράστια μείωση των οφειλόμενων στεγαστικών δανείων».
Η Ιρλανδία άλλωστε ακολουθεί
«μια φιλόδοξη στρατηγική για
την αρωγή των αστέγων»αναφέρει
χαρακτηριστικά η έρευνα και με
θλιβερές αναγωγές ενθυμούνται οι
Ελληνες ότι η Ιρλανδία είναι μία
από τις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες
που υποχρεώθηκαν από τους δανειστές τους να υιοθετήσουν Μνημόνιο
και επίσης ότι η χώρα αυτή ήταν
τη δεκαετία του 1980 μία από τις
τέσσερις φτωχότερες χώρες της
ΕΟΚ (οι άλλες ήταν η Ελλάδα, η
Ισπανία και η Πορτογαλία) για τις
οποίες ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε
πετύχει την ειδική χρηματοδότηση
από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα
Προγράμματα (ΜΟΠ).
Πρώτη στην κατάταξη της
Εοηάατίοη Αί)ί)έ Πειτε (πρόκειται
για την 21η ετήσια πανευρωπαϊκή
έκθεση για την ποιότητα της στέγασης που πραγματοποιεί το Ιδρυμα) βρίσκεται η Φινλανδία και αυτό
δεν αποτελεί έκπληξη. Στις πρώτες
θέσεις βρίσκονται επίσης οι άλλες
σκανδιναβικές χώρες και η Γερμανία. Σε γενικές γραμμές το Ιδρυμα
σημειώνει πως«τα καλύτερα αποτε
λέσματα σε ό,τι αφορά την ποιότητα
της στέγασης εμφανίζουν οι χώρες
με ισχυρό κράτος πρόνοιας».
Η Γαλλία σκαρφάλωσε από τη 12η
στη 10η θέση «χάρη κυρίως στα επιδόματα στέγασης που χορήγησε και
τα οποία επέτρεψαν σε πολλά νοικοκυριά να ρίξουν το κόστος ενοικίου
που καταβάλλουν κάτω από το 40%
ως ποσοστό επί του εισοδήματός
τους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Στους αντίποδες η Βρετανία
υποχώρησε οκτώ θέσεις και, ενώ το
2015 μοιραζόταν τη 12η θέση με τη
Γαλλία, εφέτος έπεσε στην 20ή θέση
«κυρίως εξαιτίας της μείωσης των
προϋπολογιζόμενων δαπανών για τα
επιδόματα στέγασης που λαμβάνουν
τα χαμηλότερα εισοδήματα».
Η Εοηάετἰοη Αί)Τ)έ Ρἰο1·τς σημειώνει, τέλος, τα προβλήματα υγείας
που μπορεί να προκαλέσει στον πληθυσμό μιας χώρας η κακή ποιότητα
της στέγασής του. Τα συμπτώματα
της κακής στέγασης δεν αργούν να
εμφανιστούν στον πληθυσμό και
αυτά είναι μεταξύ άλλων η έξαρση
των αλλεργ ιών, της βρογχίτιδας, των
αναπνευστικών προβλημάτων, της
κατάθλιψης και του στρες. Οσο για
τους μη διαθέτοντες μόνιμη στέγη,
τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν είναι ακόμη μεγαλύτερα
αφού είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε βαριές ψυχολογικές και σωματικές ασθένειες που οφείλονται
εν πολλοίς στη χρήση ναρκωτικών
ουσιών και στην κατάχρηση αλκοόλ.
Γι' αυτό και το προσδόκιμο ζωής των
αστέγων κυμαίνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης από τα
5ο ως τα 60 έτη.
νπ01κ και φορείς
Προς συμφωνία
για ακατάσχετο
των επαγγελματικών
λογαριασμών
Με συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών στον τρόπο λειτουργίας του Ειδικού
Επαγγελματικού Λογαριασμού, μέσω του
οποίου θα γίνονται οι συναλλαγές με
κάρτες, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη της
ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών,
με επικεφαλής τον αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, και των
εκπροσώπων των φορέων της αγοράς.
Στη σύσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες,
υπήρξε συμφωνία επί των αρχών του
σχεδίου του υπουργείου Οικονομικών,
το οποίο στοχεύει στην επέκταση των
συναλλαγών με κάρτες (μέσω ΡΟδ) και
άλλων μορφών συναλλαγών μέσω 'Ματσε
για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής
και την αύξηση των δημοσίων εσόδων.
Κατά την Εαι·οετατ
η Ελλάδα διατήρησε
και τον Μάιο την Πρωτιά
στην ανεργία
Σταθερό στο 25,5% παρέμεινε το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα τον Μάιο,
σε σχέση με τον Απρίλιο, σύμφωνα με
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής
Υπηρεσίας (Ευι“οετετ) που δόθηκαν χθες
στη δημοσιότητα. Στην Ευρωζώνη και
στην «ΕΕ των 28», η ανεργία Παρέμεινε
σταθερή τον 'ούλιο σε σχέση με τον 'ούνιο, στο 10,1% και στο 8,ό% αντίστοιχα.
Συνολικά, τον 'ούλιο καταγράφονται
21,065 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και
16,5 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωζώνη. Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας
στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα
(25,5% τον Μάιο) και την 'σπανία (19,ό%).
Τα χαμηλότερα Ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στη Μάλτα (5,9%), την Τσεχία
και τη Γερμανία (4,2%).
Νέα μείωση αγορών
κατά 10% στις εκπτώσεις
Σε χαμηλά επίπεδα και κάτω από τις
αρχικές Προβλέψεις κυμάνθηκε ο τζίρος
των καταστημάτων κατά την θερινή Περίοδο των εκπτώσεων Που ολοκληρώθηκαν
χθες. Συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΕΕ η Πτώση κυμάνθηκε στο
10% σε σχέση με την αντίστοιχη Περσινή
περίοδο. Την μεγαλύτερη απώλεια (40%)
κατέγραψαν οι έμποροι της Αρτας, ενώ
απώλειες κατέγραψαν και οι εμπορικές
αγορές του Βόλου, της Καλλιθέας, των
Γρεβενών και του Αγρινίου, καθώς ο τζίρος υποχώρησε στο 50%. Στον αντίποδα
άνοδο 5% κατέγραψαν οι έμποροι στην
Καλαμάτα.