Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πώς μπορείτε να διορθώσετε τον "φουσκωμένο" φετινό ΕΝΦΙΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ
Μ.ηεἴτεΙηΡ0Π1ςἰ8τ
ΠέμΠτη 1 ΣεΠτεμβρίσυ 2016/τιμη: 1,30 € Κ Α | Ε Π | Χ Ε | Ρ Η Η Α Τ | Κ Η Ε Φ Η Η Ε Ρ | Δ Α Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου:26.149
Λεωνίδας Φραγκιαδάκης Μ "ίκος Καραμούζης
διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής
ΣΕ ΚΑΝΨΗ
Η ΣΥΝΔΡΟΠΗΤ||(Η
πρόεδρος της Ευιουεπκ
σήμερα στη Ν
Κώδωνας κινδύνου
για τα αρνητικα επιτόκια
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν υψηλόβαθμα
στελέχη κεντρικών τραπεζών και επενδυτές για τα
όρια της υπέρχαλαρής νομισματικής πολιτικής, αλλά
και για τα τρωτά σημεία που καθιστούν ευάλωτο το
παγκοσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. ίδιαίτερα
αυστηρή ήταν η προειδοποίηση του Φρανσουά
Βιλερουά ντε Γκαλο¦ μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΕ καθιστώντας σαφές ότι η πολιτική
των αρνητικών επιτοκίων έχει τα όρια της. >24
ΠΤΩΤ||(Α Ο| Α|ΑΗ||(ΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ >4
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τ,5 Δ|Σ. ΕΥΡΩ
|'|Α ΤΟΝ Α|'ΡΟΤ||(Ο ΤΟΜΕΑ >ιο
Εν αναμονή «πράσινου»
για ακατήσχετο λογαριασμο
Το «πρασινο» φως των δανειστών¦ όσον αφορα το
ύψος του ειδικού επαγγελματικού λογαριασμού ο
οποίος θα είναι ακατασχετσς και θα περιληφθεί στο
σχέδιο νόμου για το πλαστικο χρήμα, αναμένει
πλέον, όπως πρώτη είχε αποκαλύψει η «Ν» (φ.
22/8/2016), η κυβέρνηση για την αμεση κατάθεσή
του στη Βουλή >ι 0
Πώς μΠο ρείτε
να διο ρθώσετε
τον «φον σ1(ωμένο»
φετινό ΕΝΦΙΑ
|'|Ε |'|Ε|Ω|'|ΕΝΑ ΚΑΤΑ 5Ο°/ο ΠΡΟΣΤ|Ρ|Α Η ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΩΝ Δ|ΟΡΟΩΤ||(ΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΟΕΝΒΡ|ΟΥ
Τη δυνατόμιτα να διορθώσουν λάθη ομι συμΠληρωσιι των δηλώσεων Ε9 τα σΠοία έχουν γίνει
αιτία για μι χρέωση τους με υΠέρογκα Ποσά Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινητων (ΕΝΦΙΑ) θα
έχουν οι φορολογούμενοι αΠό το ερχόμενο Σαββατοκύ ριακο η αΠό μιν εΠόμενη εβδομάδα μέχρι
και το τέλος Νοεμβρίου. Με τον τρόμο αυτό θα
μΠορσύν να... ελαφρύνουν τυχόν «φουσκωμένα»
εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ έτους 2016 Που τους κοινσΠοίησε Πρόσφατα μέσω διαδικτύου η Γενικη
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΠΔΕ). Οι φορολογούμενοι οι σΠσίοι διαΠίστωσαν ότι έχουν εΠιβαρυνθεί άδικα με εΠιΠλέον φόρο στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 201 6 λόγω λαθών η Παραλείψεων στη συμΠληρωση των δηλώσεων Ε9 θα
έχουν το δικαίωμα να υΠοβάλουν ηλεκτρονικά
δισρθωμκές δηλώσεις Ε9 αΠό τις αρχές ΣεΠτεμβρίσυ έως το τέλος Νοεμβρίου 2016. Στο διάστημα αυτό τα Πρόοτιμα Που θα εΠιβάλλονται θα είναι μειωμένα κατά 50%. >Ζ-3
αρνητικο
ρεκορ
Εξέλιξη α' 6μήνου. με πετρελαιοειδή
φωσ σε εκατ. ευρώ)
"ταμιαν
'σουπ
διευθύνων
σύμβουλος
του ΟΠΑΠ
Πρώτο £Γθ8Π τοπ
για «κοκκινα» δανεια
Με βασικό θέμα τα «κοκκινα» δάνεια θα γίνει
σήμερα η συναντηση του υπουργού Οικονομικών
Ευκλείδη Τσακαλώτου με την επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Νηχανισμσύ Ντανιέλ Νουί, στη
Φραγκφούρτη. >6
ΕΩΣ "0% ΤΟ «ΨΑΑ|Δ|Σ'|Α» ΣΤΟ 20%
ΤΩΝ ΕΠ||(ΟΥΡ||(ΩΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ›10
 Η"ΕΡΟΛΟ|'|Ο
 ΦΟΡΟΛΟΓ||(ΩΝ
Η ι Υποχι>ΕηΣεηκ
ή  ΣΕπιΕιιιιΡισγ
με >12-13
Μάριο Ητρήγκι]
Η Ελλαδα
δεν είναι έτοιμη
για το ΩΕ
Μετά μιν οριστικοΠοίηση των μέτρων για μι διευθέμιση του ελληνικού Χρέους θα αΠοφασίσει η ΕΚΤ
μι συμμετοχη της Ελλάδας στο ΩΕ (Πρόγραμμα Ποσομκης Χαλάρωσιις), διαμηνυσε ο εΠικεφαλης μις
Κεντριιαις ΤράΠεζας Μάριο Ντράγκι, αΠαντώντας σε
ερώτηση του ευρωβουλευτη Δημ. ΠαΠαδημούλη.
Αυτό σημαίνει Πως Πρώτα ΠρέΠει να ολοκληρωθούν
τόσο η εκκρεμης 1η αξιολόγηση με τα 1 5 ΠροαΠαιτούμενα για μιν υΠοδόση των 2,8 δισ. ευρώ όσο και
η 2η αξιολόγηση του Προγράμματος. >6
Στα δια επίπεδα
θερινές
εκπτώσεις
Οι φόροι στραγγιξαν
την καταναλωση
Εξέλιξη τζίρου εμπορικών καταστημάτων
[διαγωνισμός] Ποιες θα είναι οι εναλλακτικές για όσους δεν αδειοδομιθούν
Τι «ξημε ρώνει»
σμιν μιλεοΠμκιι αγσ ρά
ιΛι›ριει
ΕμΠσρικός
Πόλεμος
μεταξύ ΗΠΑ
και ΕΕ.
καλυτερο
απο το 2015
Σε εμΠορικό Πόλεμο με αΠρόσμενες διαστάσεις εξελίσσεται
Πλέον η διαμάχη ανάμεσα στις
δύο Πλευ ρές του Ατλαντικού γύρω αΠό το θέμα μις ΑΡΡ1ε, με μιν
Ουάσιγκτον να ασκεί έντονες Πιέσεις στην Ε.Ε. να ανακαλέσει μιν
αΠόφαση για την καταβολη 13
δισ. ευρώ σε διαφυγόντες φόρους
Η αΠό μιν ΑΡΡ1ε. >Ζ4
Χειρότερα
απο το 20ί5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα