Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
||"ΡΕ ΜΝΗΜΕΣ.
”ΣωθηΜ Μ κοσμο Μάρ" Μ ΜΜΜ. Μι ΠΜ” Η ΡΜ · Γκολφ ο ΑΜ
γ:,|“ ' . 'Ι
Ι ΜΜΜ
ΜΜΜ. ν ι Ι ο 7 “
ΦΙΜλ.%'
τωωε ' 2
ΖΜ|ἶΜντ ἡ 38ντο5ΞΓ
οντα. ο ο η κ · γ 7 Ι
Β Π ε_ ο' : . 7 η" "Μ ΙομἔΜ€Μ
` φ°°#Φ@
Π ε.- ·.  Σ ο;
 οχι .
. 4.. ΜΜΜ .·
?Ι ε.>` . <“'“~ Ρ' ξ .
 Ι λοΓο οΡγοογΜ
*ὰ Η Ω _
κ ,. _ Η . . .ο Δ
° `_ Το "οκμλΐ' Αλεξ· @μπω ομνηΒηκε ομοιοοη
ο” της οδὡην ομάδος ισο για ων ολ@“.ω! 0 σ·
· Ξ'μθο γιο νο κε“μδἱοω ήτλὅῦξ με τη
μεγολὐιεμη δμοῦοῦοτην ΜΜΜ·
.. οεοημοομένος γκολἰζἡΜένμοιμε στον 0λμμο·οκο.ονοκο·νὡθὴκε κο· οοοθ€ὡθῆκε λ Γ κΜγπροΣ οργΜΣ!
οπο τους τλγΡογ:#νον ποιο ΣγνοΗΜΑ: “ΜΕΝΑ μμ Τον κοπο ΚΜ τον ΡοΣο.:.··! ο. . ο “ΜΜΜ ¦““ΜωΜ ως ...η
Η Λ|ΣΤΑ ΤΟΥ ΕΠΠ0ΡΑ
Ποιο· 'ξένοι' άνω... εοίφοΒοι νο "κοπούν"
· Κλειδωμένες ο· Βέκιο ιων Β Ελλήνων
“ΜεβεἰςΜιο περί
προσωρινής Μμμμ ΜΜΜ”
:εκοΒοοο μηνομο ΜΜΜ · “ΡονΙὲο” με... γολλικο η οονεὁρίοοη
της Αίμος · ΜΜΜ σε Το'ορο κο' ΚονΙονη γιο νο οριίοει Ισ
οροΜλημο · ΤΠ ΜΕΝ ΨΕΜλ ΜΕ ΓΜλλ|λΠ
 Δ η Ο λ
_ - ο
' εσωὁ
ο· ··· · · · ·· ο· η .¦
:-:”·'·|,' ΈῦΟ
ω|Ί|Ἡ|¦“·|'¦ μοι-ι·μ.ημ¦μ 'Μμμμ 7