Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΦΩΝΑΖΕΙ ΠυΧΛΝΣοΝ 
τιι>ιΝ τοκ ΚΑΛΕΣΕι ιι _ _ Συ|ν#Δῆἔι ` 
 1 Μ Ξ
Με ΜΜΜ
τα... τικοιιι ,
· | Ι
Λ Λ |
ΣΑΒΒΙΔΗΣι
 Δ ΛΑΦογΖοΣ
· Δύσκολη έξοδος στον Δ
Ισημερινο για Βραζιλια ι | Κ
ΗΛ' ΕΙΠΕ
ΤΗΝ ΤΕΡΜ
· 'Επεσε μέσα με το ακρι ές οκο
(2-1) στο Αβα'ι·-Λουβερντἑνσε ρ
το θεω · ουν ως το «οι αντικοτεο» των τελευταίων
Πώς ειιἑνδυσαν να το κατακτήσουν · Ο ρόλος της ΕΠΟ και το θρΠερ με τις ο · “ · “ Ι “
τελευταίες μεταγραφές · Πώς αλλαζουν τα δεδομενα της κόντρας τους οι τηλεοπτικές αδειες .
ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ η 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΦοΡ ς
“ ·_ τ ι ΣΕΛΦΡ|ΚΛΝ0ΥΣ
  - ¦ χι Μι ΑρΜιιΕΛοΛ ΣτοιχιιΜΛ
Μονς «Ορανιε» για την Εθνική ' · Πώς προσπάθησαν  · ..η ο 
`;'Ί8=4. .
. τηΥ,9ιιὁκτιι9ιιτ09..ΣεΥειμλέζω .ο 7 “και ιι μου γκι 
οι «ερυθρόλευκοι» γ
ΑΣ|^   κι -| ο . 'ϊ Οίι"'“ἰ“)“ν“κι“ι#-ιιιιι“ιιπ›
3,  γ Ύ Η
ε - #6 -ν -> ------ εεττ. ο
ΜΦιΡΜιιπ  ο
// Μ Η γι /:/_ 7 ξ. κ ο 
 ““““# ¦ 'ΕΞ ·| Για το ΣυντιΕΡ «ΜΜΜ»
“  ` ο · Ι , , .
,γ _> ή 4 ¦| το μεγαλο κολι·ιο Πανω του πηρε ο Σλοβακος