Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Προφητικό" τηλεγράφημα: "Εκλογές, επίθεση Τουρκίας, σεισμός"!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ   .8 ο!
380 ΠΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ'
οικω) 4058
κι ι ' ι
 4 1η
ΤιΜΗιεγΡΩ | 
.- Η Ν
Κανονικό σήμα Σήμα πολιτικής ορθότητας
ΤΟΥΣ ΜΑ|ΑΝΔΡΟΥΣ 
ΑΠΟ Το ΣΗΜΑ τογ Αννι 
“ΝΔ Δ'ΔΒΛΣ'|'0ΥΝ Το  η"
ΠΑΡΑ ποια  | ρ
|'|Ρ02ΕΚῖ|Μ ' 
'ΓΔ ΑΡΧΕ|Δ | 
  Νο ποιοι θέλουν να αιμοτοκυλίσουν την
 Ελλάδα με νέο εμφύλιο πόλεμο! πιω