Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Γερμανικό φρένο για λύση στο χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜιιυ ···
ΠΟΝΤ|Κ|
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ|Τ||(Η ΙΣΑτιΡικΗ |ΑΠ0ΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕοΗΜΕΡιΔΑ
Μ.τοροητΜ.ςι ΜΜΜ ι ΣΕιιπμΕΡιογ Με χ Μαι 2€ ο. 1932
Γερμανικό φρένο
για λύση στο χρέος
Ποσοτική χαῆόρωσιι και έξοδο στις αγορές θα φέρει μια συμφωνία έως το τέῆος του έτους
Αγκόθι στα διαιτραγμότευσιι ο στόχος για ιιῆεόνασμα μικρότερο από 3,5% το 2018
Με Ποιο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΔΕΝ
ΣΑΣ ΜΒΜ·
ΜΟΥ Ειπε οἩ
οι 9.ΡΑ|ο| ΕΧοΨΜ
Χ ΡΕΗ .
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ρ 4-5
οικοΝοΜιΑ
τοΥΡκιΑ · ΗΠΑ β 10-11
Μ Ο «Μ ΜΜΜ,
με συνόδους, ΔΕΟ ιι «γω» ΤΜ
κι· Ευι·οσουρ κι· οι Κούρδοι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα