Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ι 0 ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
'οεοειιεκ@οτεπετ.ετ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔ|ΠΤ||(ΠΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Μαύρη μέρα
για την εκπαίδευση
Σελ.4
ΜΟ|Χ|ΟΔΡΟΜΟΣ Η ΕΞΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝ|ΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε Ε.
Μέι: «Το Βιεχιτ έχει Ο
μόνο μια έννοια»
ν Σελ. 8
ΠΑΝΑΘΗΝΔ||(ΟΣ
· η να φτιάξουμε
νεα ωφόρο
Αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου κατά
5 εκ. ευρώ
 = εδώ;; ι
Παράσταση μετα
από 2000 χρόνια
ΕΞ/λ|ΡΕΤ||(Α ΣΗΜΑΝΤ||(Η Η ΔΩΡΕΔ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟ/Χ|ΤΕΣ
Τσίπραςι Σιολίδι ιο κένιρο Πολιιισμοὐ
εἐ0Κα|ρ|νὲς εκπτώαῖειὲ;
Ίδρυμα Σπύρος Νιάρχος
 000' “γκριεμισανρρτις
ΣΞῆ 5
.· Β η 
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ'0
Ευαισθησίες
Υπάρχουν πραγματικές ευαισθησίες σε κάποιους δήμους για τους
ανθρώπους που πλήττονται θάναυσα από ων κρίση. Σε "πάγωμα" των δημοτικών τελών και σε
στήριξη των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων για το 2017 προσανατολί:εται η διοίκηση του δήμου Καλαμαριάς, ενόψει ως συ2ήωσης
του προϋπολογισμού και του τεχνικοό προγράμματος.
"Παγώνουμε τα δημοτικό τέλη,
στηρί2ουμε τις ευπαθείς ομάδες,
δίνουμε δαρότητα στα θέματα ως
καθημερινότητας του πολίω και
στη Βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών", υποστηρί:ει ο δήμαρχος Καλαμαριάς, θεοδόσης
Μπακογλίδης.
"Με το τεχνικό πρόγραμμα θα
πάμε στις γειτονιές με μικρά και
μεγάλα έργα, χωρίς να ξεχνάμε τα
αναπτυξιακά, όπως είναι η διάνοιξη ως Πόντου, η ανάπλαση του
παραλιακοό μετώπου, η δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου και η
ολοκλήρωση του μετρό", προσθέτει.
Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος Καλαμαριάς αναμένεται να έχει επαφές με το ΤΑ|ΠΕΔ το επόμενο
διάσωμα, προκειμένου να θρεθεί
λύση στο θέμα ως παραλιακής
Ζώνης και ως αξιοποίησής ως.
Ο λογικός