Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Ύ "Πίνω"
| Καθημερ|νὴ Μο ητ·κἡ Εφημερίδα ΤΙΜΗ Ο 60 Ε- , ¦
· ν _ απο ΜΜΜ
 να το μπω
της Κρῇτης ΜΝ" 'Μ ΕΚΤ
οελ.8
Μ ~ ' _
 Η! έ) . - ί.
ζ£-' ·
+Ψ-- ν ί
μπω" ||““ Η"
. 4 ·
. 'Ἡ8?¦ ο
ι ή ϊ · “η Με" _ ν» 7
Δ γ 1 · Ι...; ως '
 η ¦ 7 . '4' 
1' έ - 7 Π ί Π
έ ~ _ 
- :-'_7 έ
. η ' >
"μ" Η
Ο” γ ί
ι ςῆ^
. 7¦ὶ' Δ:
4 · Ἡ
`;>·-·_·ἐ_ ·
ε_, Δ : .ε 
Εντύπων · ά
· Τ1 λέε1 ο Πρόεδρος ως ΤραΠεΖας Χανίων  ο Φ  
γ1α ων Πώλ11σα μερ18ίου
ως ετα1ρείας ΑΦΟΙ Χ1ωτό1ω ΑΒΕΕ σελ.3    ἱ| " 
·ΑρχίΖουνο1 Πλε1σωρωομοί Φώτων Με .................... .. Μ ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ
·Δ θν| Σ |δ Β λ ί ΟΑΚ ελ.3 ί . ,.
1ε ες ονε ρίο ίο ογ1ας σων ο μέ · ¦
· ΣΠόν10ς Κρω1κός γυΠαετός στο δρόμο σελ.12 |
· Σονόνωστ1 δαμόρΧου με κατασωματαρΧες 
ως Δαμοωως Αγοράς σελ.9 # |
, , '|"|| ϊ" Μ"'"
· Γκολφ ετοίμαΖε1 σων Κραω
Ο θ· Βοσ1λόΚΠς σελ-1ο .............. σελ_11
· Η Ελλάδα φτωΧαίνει 
ο Γερμανία γ1γαντώνετα1 σελ.6 #
· 01 οκύλοί μας καταλαβαίνουν σελ.7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ_15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα