Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΕΒ] :ΜΑΜ ιι ψ . ¦ _ Οι | ή ΡΑ Ο ΜΜΜ
Ο Ξ)ωι!αΜΞΜω ιι· · ΜΝ ι·:Ν##ωι. υιων·μί μου ω· · ι ε·νιωυΜψ·ωω·
ι·ἱ· “
Δ 'ὡΓ!Ξ)ὲΒ1 ο 153131 30.0 Ξ*ωΜ ΜΧ] Δω ΞωΜ
3Ι ΔΥΓ0ΥΠΟΥ
20' ο.
Καθημερινο
ΑθλπΙικπ
Εωμερί6αΔρ
Μου ι 860.
Μὴ 'Μ ε
“  μαιμου;" Ϊ ι ` 38νΓ053τ 
Ο ,! Ξ'!,ι!!.| 
ρ:::::____“___:`
“»τ;ἶ“ .
“. . Υπεγραιμε
ὶ --`:'!"`τ ' ο "κονσόλα
 κ; Παοιέντσια
_ .ΑΜ από την Πόρτο
Μ `ἑ·#.··Λντιμειωπιζει¦
· Ω την Ελλάδα καιΧ  7
4.000.000 0 έβλε στο τραπέζι του”0αιιαρ ο 0λυμπια!ὁς Ό; ρω  Ϊ*
_ ΐ ο ο ο Ι ι  Μ  . - τ
και ιρερνε ημερα οιιιν_ΜπνΠ Ἡ" τις “00000389 · ϊ;
_ 7 4 ~ ι   ω" Ρ   Τ°-·' 
ΣΤ0" Κ0"Τ0|'||
Η" και ΠΕΡΑ περιμένουν να
αυπνία" ιο πρωια0λημα. πιο
Ντεμποίιτο με ο υφυπουργός ιο... βιολἰιου
τα ερυθρόλευκοι
ζ για Μὰριν και ο Ι ΜΝΗΜΗΣ '
 Ελιουνοὐσι κόντρα Το ξεχασμένο μνημόνιο που
· στον ΛΞΒυὁΞιι1κο δικαιώνει τον Γ κιριζικιι!
[20:00, Ν81] ο.οοπκιιιιι
Να δώσει τη λυση
ο ίδιος ο ΠρωΒυπουργος α