Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΡΤΣΣ |||Ρ|(Ε||Σ
 9 και Μο :ΗΜΕΡΑ
ΜΑΜ“ΜΜΜ ἱῳΔ8 - _ 
'Η δράση συτή είνσι σΠσκλεισΠκσ δισφπμισπκή Με δεν σχετιΖετσι με τη διάθεση εΙσιτηριων 6ισρκείσς της ΠΑΕ στο ΠλσΙσισ των χορηγικών ΠσκέΤων της Πσνσθηνσῖκής Συμμσχίσς
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ'κοΣ ΑΝΗΚΕ' Στο ΛΑο ΤΟΥ 
ΣΤΑ "ΜΝ
ΤΜ ΜΜΜ
ΔΕΝ ΗΜ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 0ΛΠΝ ΤΩΝ ΠΔΝΑ0ΗΝΜκΠΝ τΠΜκ3ι ΜΜΜ” ΜΒ πΡ.ΦνΜον 28”! ΠΜ" τοστ 
Τ" ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
ΝΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
9 Μ7|79Τ||085Τ32" Η'
Η" ΜΕ... "ΕΡΑ
ΒΑ ΜΝΗΜΗ"
ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΝΛΚ0|ΝΠΣΗ ΗΣ ΑποκῖΗΣΗΣ ΜΥ ΜΥ Απο ΕΛε|ψε ΝΑ Με· ΣΗΜΑ > Τ""°"^“^° *'
 ΤΤ|Β|'ΡΜ0ΤΝ 
Ο Δ. ΤΕΜ.
Ε ΜΜΜ" ΤΑ 'ΜΜΜ ΚΔ' ΕΡΤ0ΜΕΤΡ|ΚΑ·
ΚΔ' Τ|Ν0ΝΤΑ| ΝΕΛ" ΤΗΣ ΠΑΝΑ8ΗΜ|Κ"Σ 0|Κ0ΓΕΝΕ|ΛΣ
'η Ο κ
' ι “4 πΜ·ωω ΜΒΜ· ο* Ϊ'  ῦ Ε 
ωχ ' ΜΜΜ ΜΜκωΜωωΜΜΜ  Τ-Ν'κ°^0Π^ΝΝΗΣ 
~  . “ ΜΜΜ 3 . . τ··Μι·Μυ ι
' “· ΠΜ ΠΕΜΠΤΗ'
ΠΡΒ..·.°Μ||ΕΡ|Ἡ ·- Ξ Θ
Μ·ΜΜΜΜΜΜπΜ ΜΜΜΜ .  ΕΠΡΕΠΕ
κεΜπΜΜΜΜΜΜ·ΜωΜ ` Η.. ΜΝ ΑΜΑΞΗΣ
ΜΕΣ" ΤΗΣ «Π» ΣΤΟΝ '(0ΣΜΠ ΤΠΥ «ΤΡ|ΦΥΜ|0Υ» "ΠΣ ΔΕΝ ΒΑ
ΑΦΗΣΕ| ΚΑΝΕΝΑ" ΝΑ ΜΠΕ'. . . ΕΜ"0Δ|Π ΣΤΗΝ
" ἴἱ, ·#.
 χ ε. ··
.·'.,¦.!.'..
.. ..
 ὅ ..
- ·ἑ :1
 ·· 4· ξ.
·Ἀ Η .7.7
<Ν 'ΗΤ
ι Ι' ν
Ι ρ..
.0 , _ ` ; > - «ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΝ. . . θΛΥΜΠ'ΛΚ0»
Δ . ,  ι Ε. ΜΜΜ ι ωΜΜΜπΜΜ
ΜΝΗΜΗΣ' `Ε Ε  «ΔΕΝ ΒΑ ΥΠΑΡΞΗ ΜΜΕ Δ|ΛΜΛΝΤ|ΔΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΛ»
η- τ.κο ΒοΠ0ΥΛ0Σ . ΜΜκΜΜΛΜΜΜΜΣ
βη ΜΞΜΜΜ σε ¦_ ΜΜΜ“ΜΜΜωΜ
--<γ __`ΔμημτπΜι . .  ι·-πΜΜΜΜωΜΜπ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα