Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

4Ï2ÍÉÁ

×Ñ

ÔÅÔÁÑÔÇ 31 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2016 - ÅÔÏÓ 42ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.153 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Åëéôéóìüò Þ ëáúêéóìüò;
Κοντεύει να γίνει φυσικός νόµος το φαινόµενο της
αλαζονείας από τους έχοντες και κατέχοντες λεφτά και
(κυρίως) εξουσία.
Ανθρωποι της γειτονιάς, της διπλανής πόρτας, όταν
παίρνουν ένα πόστο, δεν ξέρουν, ούτε αυτούς που
εκλιπαρούσαν παλαιότερα για µια ψήφο.
Δεν ξέρουν συναδέλφους ή συµπολίτες, χωριανούς
ή κοντοχωριανούς και µπορεί σε ακραίες συνθήκες να
ρίχνουν το φαρµάκι τους σε ανθρώπους και µέσα που
κάποτε τους εξέφραζαν.
Όταν κανείς ανεβαίνει δεν κοιτάζει κάτω του, αλλά
πάνω του και διαγκωνίζεται µε συναδέλφους του και
ανταγωνιστές για τα παραπάνω.
Αυτή είναι η πορεία των όσων ανεβαίνουν στην κλίµακα της εξουσίας.
Το άγχος του να ανέβει κανείς, τον κάνει πριν από

όλα, αµνήµονα, άκαρδο και ανέραστο.
Έτσι όσοι φτάνουν σε κάποιο σκαλί ή στην κορυφή
της πολιτικής (και όχι µόνο) εξουσίας, είναι όλοι τους,
άδειοι από συναισθήµατα, στυγνοί επαγγελµατίες του
διαγκωνισµού.
Η περίπτωση της παραποµπής στον Φάουστ που
πούλησε την ψυχή του στον διάολο για την αέναη νεανικότητά του και στο τέλος έµεινε ένα σαρκίο χωρίς
περιεχόµενο, είναι εύγλωττη.
Στην πολιτική ορολογία, αυτό λέγεται αποκοπή από
την βάση, δηλαδή ελιτισµός, ενώ την επικοινωνία και
την επαφή µε την βάση την λένε µε σκωπτικό τρόπο
λαϊκισµό.
Αυτή η ισορροπία δεν επετεύχθη ποτέ.
Πριν ανέλθει κανείς, είναι αναγκαστικά λαϊκιστής,
όταν όµως ανέβει τα σκαλιά της εξουσίας γίνεται ελί-

τικος και εγκλωβίζεται στην γυάλα του καθωσπρεπισµού και συντηρητισµού.
Κάθε εξουσία, µικρή ή µεγάλη, τοπική ή κεντρική,
σταδιακά και νοµοτελειακά γίνεται από συντηρητική
έως και αντιδραστική σε ακραίες περιπτώσεις.
Το έργο το έχουµε ξαναδεί και ξαναδεί, αλλά δυστυχώς δεν το έχουµε ακόµα εµπεδώσει.
Είναι αυτό που λέµε ότι η ιστορία ένα διδάσκει: ότι
δεν διδάσκει.
Γι΄ αυτό και πάντα, η ελπίδα, εναλλάσσεται µε την διάψευση και µέσα από την διάψευση γεννιέται άλλη ελπίδα και πάει λέγοντας. Η σκρόφα η ελπίδα που έλεγε
και ο µεγάλος Καζαντζάκης.
Υ.Γ. Αυτή η µατιά είναι διαχρονική και όχι περιστασιακή, ώστε να µην µυγιάζονται όσοι έχουν µύγα, αν
έχουν.

Ìá÷áßñùóå áóôõíïìéêü
Ýíáò 15÷ñïíïò óôï Áßãéï
Ï Ýíóôïëïò åðé÷åßñçóå íá åëÝãîåé äßêõêëï ÷ùñßò ðéíáêßäá, óôï ïðïßï
åðÝâáéíá äõï áíÞëéêïé - ÓõíåëÞöèç ï ïäçãüò, êáèþò êáé ïé ãïíåßò ôïõ
Ενα πρωτοφανές περιστατικό
έλαβε χώρα τα ξηµερώµατα της
Δευτέρας, στην περιοχή του Αιγίου.
Αστυνοµικός του Τµήµατος Ασφάλειας, επιχείρησε να ελέγξει δίκυκλο µοτοποδήλατο χωρίς πινακίδες,
στο οποίο επέβαιναν δυο 15χρονοι,

αλλά οι ανήλικοι ανέπτυξαν ταχύτητα, µε στόχο να διαφύγουν…
Ο ένστολος, τους εντόπισε, αλλά
οι νεαροί, προκειµένου να τον εµποδίσουν να κατέβει, προσέκρουσαν
στην πόρτα του περιπολικού. Ο
αστυνοµικός, αν και χτυπηµένος,

προσπάθησε να συλλάβει τον οδηγό, αλλά δέχτηκε επίθεση µε µαχαίρι από τον συνεπιβάτη, ο οποίος τον
τραυµάτισε στο θώρακα, ακριβώς
δίπλα στην καρδιά.
Λίγα λεπτά αργότερα, µε τη συνδροµή πολίτη, συνελήφθη ο οδηγός

του δικύκλου, και χθες το βράδυ παραδόθηκε και ο συνοµήλικός του
που είχε διαφύγει και αναζειίτο. Αξίζει να σηµειωθεί πως οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των γονιών
του πρώτου, µε την κατηγορία της
παραµέλησης ανηλίκου.
ÓÅË.5

28÷ñïíïò
óêüôùóå
óêýëï
ìå üðëï
Σοκ έχει προκαλέσει
η απάνθρωπη ενέργεια
28χρονου, στην περιοχή
των Εργατικών Κατοικιών
Αιτωλικού, να σκοτώσει
µε όπλο αδέσποτο σκύλο.
Ο δράστης που έπληξε αρκετές φορές µε αεροβόλο
το µικρόσωµο ζώο, συνελήφθη από αστυνοµικούς
του ΑΤ Αιτωλικού. Ο συλληφθείς οδήγηθηκε στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Μεσολογγίου.
ÓÅË.8

Óôá ìÝóá
ôïõ 2017
îåêéíïýí
ïé åñãáóßåò

Μια άκρως κρίσιµη συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου της Πάτρας, θα πραγµατοποιηθεί σήµερα, µε κεντρικό
θέµα την πρόταση της Κυβέρνησης, για την οριστική παραχώρηση στην πόλη του θαλασσίου µετώπου της. Το τελικό αποτέλεσµα της
εν λόγω συνεδρίασης, δε, θα κρίνει, σε µεγάλο βαθµό, εάν θα δροµολογηθούν άµεσα οι διαδικασίες ή θα εισέλθουµε σε… περιπέτειες,
µε άγνωστη κατάληξη…

Σε δέκα µήνες και συγκεκριµένα από το καλοκαίρι
του επόµενου έτους, θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τον
αυτοκινητόδροµο Πατρών Πύργου, καθώς αποκαλυπτικό έγγραφο της Διεύθυνσης
Οδικών Υποδοµών προσδιορίζει την έναρξη της χρηµατοδότησης και των εργασιών για την άνοιξη του 2017!
Εν ολίγοις, δεν υπάρχει καµία σαφής πρόβλεψη για τις
υπόλοιπες εργολαβίες, όπως
και για το θέµα της χάραξης.
ÓÅË.3

Óôåñíü áíôßï
óôïí 35÷ñïíï

ÅéóâïëÞ êëÝöôç
áðü ôï… ðáñÜèõñï

ÍÝá åîáðÜôçóç
çëéêéùìÝíïõ…

ÐÜôñá: Âáóßëçò ÄÞìáò

Óôá Ìðïæáúôéêá

Å÷áóå 18.800 åõñþ

ÓÅË.5

ÓÅË.5

ÓÅË.5