Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. Τ' ΑΠΟΦΑΣ|ΣΕ το πΕΡιΦΕΡΕιΔκο
Κυ κλαδ Μή
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΚΔΟΤΗΣ - Δ|ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΓ|ΩΤΗΣ Π. κΑΡΑινικΑΣ
ο.. ως η χ...... Νκιξτις
Τ ί Ε › ΖΣΕΞΠἙΖΒ7Β  ό°76ίίΞΒ|5
ΚΩΔ|ΚΟΣ: 6ί97
ΤΕΤΑΡΤΗ 3] ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20] 6| ΕΤΟΣ ί6ο | ΦΥΛΛΟ 3.793 | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ
Τι θα γίνει¦ τι πρόκειται να γίνει¦ τι σχεδιαζεται για το σημαντικότερο αρχαιολογικό
σημείο της πόλεως Ναξου¦ |'|οια μελέτη είναι αυτή; |'|οιος την έχει κανει; |'|οιος
είναι ο φορέας υλοποιήσεώς του εν λόγω έργου; Το τερόσι·ιας σημασίας
θέμα (<<Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του
έργου¦ 'Μελέτη Προστασίας¦ Διαμόρφωσης και Αναδειξης της Αρχαίας "όλης
της Ναξου'>>)¦ που «κατέβασε» στην χθεσινοβραδινη τακτική συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου Ναξου & Μικρών κυκλαδών η δημοτική αρχή Μαργαρίτη¦
ασφαλώς και θα συζητηθεί πολύ (μαλιστα) εντός των επομένων ημερών...
ΣΥΜΒΟΥΛΗ) ΝΟΤ|0Υ Α|ΓΑ|0Υ
Ρε  Ε.
Στήνετοιδί
υδατοδρομίων
Η περιοχή τής τροπος -επιτέήονς!- στο προσκήνιο τής τοπικής επικαιρότητας. Αποιτείτοι/Επιβήήήετοι:
Μι ακορντα 
Μαιο σπιτια ινιπτνΞεπΣ
Δ|ίί|ίΜΕΝ ΠΕ|0Χ|ίΣ ΓΡ0ΤΤλΣ!
7 _ Τ|Σ~ΣΕΛ|ΔΕ
σε 23+2 Νησιή
..η-τ·
Οι τουρίστες ήρθαν ~ μαζικό αλλά δεν
εβαλαν ούτε ...λίτρο
βενζίνη στα νησία
Σεμιναριο εντατικής
εκπαίδευσης
“Αναλυση και Διαχείριση
Ανθρωπογενὡν Φυσικών 
Κινὁύνων και Καταστροφών”
" ι ι Η κ; `% ιΐΟΡΡ:Δ·
ευρα” ακοή”
εκλειιτιΣΜΒΝΒΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
ΜωροπΜοτική οργάνωση Μετρήσεων
...μια όήερ τις Μυιιέρ σας αιχμές
'Εναντι Εθνικής Τραπεζας, ΧΩΡΑ Με”
ΤΗΛ:2285027530-6956ί00736 νννννν.ννεαα|πΜκο=.ν
Τήν η
Τα Ασφαλιστικό...
ξηλωσαν τις κεραίες
κινητής τηλεφωνίας
στις καιταρες!!!
Η απόφαση εφαρμόστηκε-εκτελέστηκε χτες. ..
ΣΕΑ 3
Χώρα Ναξ0υ¦ Τηλ. 2285027530
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: 22850.2468ί¦ ΕΑΧ: 2285Ο.235ί ί¦ ΝΝ: 69743] ί.26Ο ε-πΊ8ί|:ίηίο@κγκ|8αίκί.9ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα