Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοειιευ@οιεπει.ει·
ΠΟΛλΤ||(Η ΟΥΕΛΛΛ |λΧλΕΤΛΞΥ
ΛΝΤλΠΟΛ|ΤΕΥΣΗΣ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ι τι α
Θύμα άγρια ξυλοδαρμου
ο Διοικητής της
Τροχαίας Αθηνών
Νέος Μητροπολίτης
ων Σμυρνη
Δραματική επιχειρηση
οιαοωοιις 8.500
μεταναστών
ΛΠΟΔΕΣΜΕΥΤΗλ(ΛΝ ΛΠΟ ΦΥΛΛΞΗ
ΕΠ|ΣΗΜΠ|λλ ΠΡΟΣΩΠΟΛ|
ΣΤΟ «δρόμο»
700 αστυνομικοί
και 80 οχήματα
ΥΣΤΕΡΛ ΔΠΘ 90 ΧΡΟΝΗ-λ
Ο Δ0Γ0Σ
ΗΜΕΡΗΣ'Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|Κ0Ν0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΜΕ 000 ΕΥΡΩ ΚΛΛ0ΥΝΤΛ| ΝΑ ΖΗΣ0ΥΝ 500.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ0|
Ο Δ|ΛΓΩΝ|ΣΜΟΣ ΛΠΟ|(ΛΘ|ΣΤΛ ΤΗ ΝΟΜ|ΜΟΤΗΤΛ
Όλγα Γεροβασίλη¦ Διαβληιη η θέση νης ΝΔ.
για Το μέλλον Των νηλ£οπιικὡν αδειών
 ί ”Η
“Νῇ“ανασ
ὲ¦ ξ ᾶ.ἔ;λ
τ α Π  ιι α ιι αφ ασ
τ α Ματ η νέ 
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Βα0ιές ρίας
Τα στοιχεία έρευνας τας Ευτοοτατ είναι αποκαλυπτικά, καθώς αποδεικνύουν ότι όντως α
ανεργία έχει αποκπίσει δομικά
καρακταριστικά κι αυτό σαμαίνει
πολύ απλά ότι α περι0όπτπ κινατικότπτα όχι μόνο δεν υφίσταται
αλλά αντιθέτως οι άνεργοι γίνονται μακροκρόνια άνεργοι ή ακόμα και οικονομικά ανενεργοί, με
ό,τι συνεπάγεται αυτό για τους
κοινωνικούς δείκτες αλλά και ταν
ευρωστία των ασφαλιστικών Τα·
μείων.
Ταν ωρα, λοιπόν, που οταν Ευρω2ωνα το 15,4% των ανέργων
του τετάρτου τριμήνου του 2015
κατάφερε να Βρε· δουλειά στους
πρώτους μήνες του 2016, στπν
Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 4,3%, όντας το καμαλότερο ποσοστό σε όλα τα Ζώνπ του
Ευρω! Ακόμα και στπν 'σπανία
τας εαίσπς εκρακτικιἱς ανεργίας,
οι άνεργοι που επανεντάκθακαν
οταν αγορά εργασίας έφτασαν
στο Ιό,Ι%· πάνω ΜΜΜ από το
μέσα όρο τας Ευρω:ώνας- ενώ
ακόμα υφαλότερο είναι το ποσοστό σττιν Πορτογαλία (20,2%).
Ο λογικός