Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Τα μυστικά του ΕΝΦΙΑRecognized text:
#- 'χὲ:  - Η
σωστο ννννννιηιΘτί8ιαῳ
|(ΑΟΗΜΕΡίΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 · ΕΤΟΣ 690 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20329 - ΤΙΜΗ 130 ΕΥΡΩ
ΒΑΡΥ το ΚΛΙΜΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Ε.Ε. προε Αθήνα:
ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ί(0ΜΙΣΙΟΝ
Κρίνεται στο Ευτοσι·ουρ
«Κλείστε αμεσα όλα τπ5 9π5 ΣεπτεμΒρίου
το ανοικτό μέτωπο» π υπόθεση τπ5 ΕΛΣΤΑΤ
Να επιλύσει αμεσα όλες τις οι Βρυξέλλες από την ελλη- < Ι .' Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο οι Κομισιόν. Μ. Σχοινά για τα στοιειοφεμόιητεςζήτησανχθες νική κυβέρνηση > σελ. 6  δηλώσεις του εκπροσώπου της χεία της ΕΛΣΤΑΤ › σελ. 6
Μεσαίου 20-22 Σεπτεμβρίου Σε 5 δόσεις η Πληρωμή του Φόρου - Η Πρώτη εως 30 Σεητεμβρίου
Στο Λονδίνο
ἐΞξΜΜ Τα μυστικό του ΕΝΦΙΑ
προσδοκίες
Ο 0λες σι τράπεζες και στ Ελλάκτωρ,
Εκκαθαριστικα τριών ταχυτιί των στα ΤεσσαραΠσισι επιβαρύνονται, ιτσισι ιιλιιρώνσυν λι νεότερα
Μυτιληναίος, ΕΛΠΕ Αεσεειι Αικ|ίιιεε, Φ Λιγότερο φόρο σε σχέση Η ακτ"°γρ"Φω το" ΕΝΦΙ^
αν( Τ£δΜ| ΖΤ^Μ “ετ:ξ“ των με ΠέρΠσΙ θα ΚΠωβωθυν  .......................................  ............ 
ΑΠεταιρειών που α συιιιιετ σχσυν . 2,4 εκατ· ΙδΙοκΠΠες "Μα 6313243 ,ΜΑΗ
αντιισειςσεσειρα ερωτπματωνγιατπν πορεια , ,
της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας θα ° ΞΦ000Κωμ8ν0ς» ο φεῖ1ν0ς "Μκ= 49946  Μ
κλπθούν να δώσουν οι εκπρόσωποι των 29 ει- ο ο πιο ιό α τ ει Μου “Ξ -_
στιΥμἑνων ελληνικών εταιρειών) σελ. 9 δαρφ0ἐολΞἔὐμἔνοἙς ς Μ Μ ι ' '- 74886 _
Α 4 Μ η ` στα ` στα
Ο Φορο-οοκ για 7 στις 10 ετιι- - - -  - ς - ΜΜΜ σου”
Ι Ι   _ Δ .    ΕΜΙΑ ·
Λ Ι Π Ι Χειριιοεις λογω του συμτιλιι- οικω ἔ“_ΜΜ “ω εστω ρω ΜΜΜ
  , ΜΜΜ η" Μ ΜΜΜ ΜΜΜ-ΜΟΒ
ο ρωματικοιι ΒΝΦΙΑ ›σελ. 4-5 .ωστε Με 'ΜΒΜ Με...” ΜΉΜωΜ
Ανοδος 1 8 , 5 ε
στΠν ΚρουαΖΙἑρα Δυσμ ενπ5 εξέλιξπ Υπουργείο Εργασίο5 350 χιλ. πελὁιεε
το ειτταμιινο Μεγολυτερη Δεκο χιλιοδε5 Ρυθμιση καν
Ο Περισσότεροι κατά 150000 οι ειιιβά- η Ο φεΟ η ζ( ε Π 'ΤΟγεΒ » χρ ε η ] δ | Ο .
τες τους πρώτους ειιτά ριΙνες Β¦ ¦ ¦ λ Δ Ε Η
ΜΜΜΜΜω“Μ“Μ στο τρίμηνο οΠοΟχΟ Γκαίτε στη
σα Εφοπλιστών χτυπά «καμπανάκι» λόγω της , _ _ , _
από τον Ανατολικό Μεσόγειο > σελ. 11 από Ο, 7% που έδειχναν μετατρέπονται τώρα των χρεών σε δόσεις έτει
τα προσωρινά στοιχεία σε επιδοτήσεις εργασιας τεθεί 1/3 των οφειλετών
Σενόρια για τον Σεπτέμβριο "Μ Μα Μ
ίΜΜΜεωΜΜΜ
Μ σε;
«Σαμο» ατιό Ρ€ὸ
για αυξηση
των ετιιτοκίων
Ο 0ι αγορες δίνουν πλεον Πιθανότητες
40% για επιθετικά κίνηση απο Γελεν
00·ι“ς σε ευρα
ΤΑ ΝΕΑ δεδομενα της ΕΛΠΑΤ δείχνουν ΚΙΝΗΤΡΑ για την απασχόληση ανέργων. Η ΑΠΡΟθΥΜΙΑ ρύθμισης των χρεών παραΟι εκτιμήσεις ότι τις επόμενες εβδομαδες π Ρετ! ότι η μεση ύφεση διαμορφώνεται στο μικρη επιχείρηση. για καθε νεοπροσλαμ- τηρείται από μικροοΦειλετες. οσοι χρωθαπροχωραοεισεαύξποατου κόστους δανεισμού 1%. Η αγορα αναμενει με αγωνία τα βανόμενοανεργο.θαπλιωνειὲνα μικρό στούνεως 500ευρώ θεωρούν ότι ηΔΕ|-|
κατά 25 μοναδες «θορύβαοε» τα ευρωπαικά χρπ- στοιχεία του τρίτου τριμήνου για την ποσοστό του μισθού. ενώ το υπόλοιπο θα δεν θα διακόψει την παροχή και απομααστιίρια που έκλεισαν με απώλειες > σελ. 8 πορεία της οικονομίας > σελ. 7 καταβαλλεται από τον ΟΑΕΔ > σελ. 3 Φεύγουν τον διακανονισμό > σελ. 10