Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ "ΒΟΜΒΑ"
. _ Μπόντσο το Βώλενμμ για την υπόθεση της Νόμιμη Υγείας · Δεν Νώε· η ημοΒεσμίμ των ΙΕ
Κ .¦ ϊ ημερών · Τ· λένε Μην ΕΜ για τις εηνφές με Ρ|Μ-ΜνωΜώμνη. "μϋε·ήζονως” την ημ0ημν6ν6ν
30ΛΥΓΟΥΠ0Υ
Κοθημεμνἡ
Εωμερίὁο. Δρ.
ΜΜΜ 1859.
¦ · γ ' η Βεντοεετ
Ο· Δ Ι
-ρΔωλ
.ε ' 
 9737 . ' · · · 
η η ·- ' ' ' ' ' ' ' ` · ”Ξ' ' ' ' ' · ' '
^ · · · `
π  _ _ ^ · ··
- 2 η ε·- ·-,:-Ρ '
. Ψ “ α ·· Ρ Δ Ο
Η: 7 - Ο
 “ > 1 Ξ ' μ η
η. ἑ ' Υ “ 7
. 4 χ Ι Η 
η Ο Χ η Ι Με' ι ' .ν ενω! ι «ανω
| | κι ή” __ έεε, - 'π |
η η . η η! ~> Ο Ποπ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
ϊ ' ,
Η  / ! ϋ` Χώμα” η μσιΗἩΜφη ΗΜ στη ΓΗ).ΗτΗ
Ί ¦ Δ = | ΜΗ ΗΘΗ... · Ο Ε)ρ1)λως Μανος
| | ῦ ι / Ϊ ' Μι(Ϊ)λπΙμ1νἰκτηω.ωκ~ κοψω [ΜΙΟ
1' “4 __ ___: _ ,13/2 ΤΕ .α ΜΠττνΜ] · κοΝΕ: “ΕΧΩ ΚΑΛΗ
. η ἑ = 7 ' ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ”! ·
ι ι ι ι ι ·· · ι · ι ι Α"°κ“Μ από η για '°ν Ξ 8 Κ(ΗΙΠ(ηΗη1ΗΗΗη ίἩΠιμΜΜη (ΗΜ ιην ΠΑΕ
5 7 7 7 .7 7 ὰ η 7 29ηον· πρώην διεθνη Βμ·ζ8λ[email protected] φορ