Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ω? ΚΑΙΝΕ!!! .
· · · .Ἑ'!··!!!" ΐ
ΜΜΜ Η 3! . . 
η' ~ Β ' , · . · _. , - 1::
ΜπωΜΜΜΜΜα χ . · η ι :Ξ ἑ _ > · ”Ο . _ .'_ 
ΜΜΜΑΜ“ΜΜΜ η Μ Δ =· _ _ έ ; Ο ν  
 _ ΚΑΡΤΕΣ ΙΙΙΑΡΚΕΙΑΙ
.. .. :;›ὅ-- 1 *:- _ _ ¦. _ ·.. ι
Ἡ δραση αυτή είναι αποκλειστικα διαφημιστική και δεν σχετιΖεται με τα ΜΜΜ εισιτηριων διαρκείας της ΠΑΕ στο ΜΜΜ των Χορηγικών Πακέτων της Παναθηναικής Συμμαχίας
χ ···
'ΙΜ ΤΑ ΙΙ'|Α Ο ΜΜΜ ΜΙ'ΑΑΤΑΚΟΣ ΣΤΟΝ ΡΜ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΜΙΧΑΑΑΡΙΑΣ
' ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΕ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ
Σελ. ΤΑΚΗ ΜΠΑΛΤΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΑΟΗΝΑΙΚΟΥ 8ΟΡΕΠΕΟΟΟ8
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΗΝ ΠΙΝ ΠΑΝΑ8ΙΙΝΜκΩΝ Μαι· ΜΜΜ Με ΑΡ.ΦνΜον Με ΜΑ: η" ΤΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΤΟΝΤΑ' ΤΥΧΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ'
ΤΟ... ΑΟΕΙΙΤΙΚΟ ΤΡΕΛΑΟΙΙΚΕ ΚΑΙ ΠΚΑΞΕ ΤΗΝ ΝΠΑΙΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΙΠΑΣ ΣΤΟΠ ΣΤΡΑΝΑΤΣΟΙΙΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΡΟΣΤΕΡ ΠΟΥ ΕΙΧΕ Ο ΠΑΠΑΟΗΙΙΑΙΚΟΣ ΤΑΤΕΑΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΛΕΚΑΤΟ ΠΑΙΚΤΗ ΚΑΙ ΞΟ-5Ο ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. ΜΕΤΑ_ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΕΕΑ ΚΑΙ ΠΕΑ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΑΝΑΟΗΝΑΙΚΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ_ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ
ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛ0ΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΑ ΠΟΝΤΑΡΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΙ·Ι ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΕΙΠΕ ΤΕΒ «ΑΜ» ΗΜ Τὲἔ”ΙὲΙἐΕΤΑΞΤ ΑΙΤΙΑ Η Τ .
ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΑ ΕΙΠΑ ΑΕΙ ΙΜΙΑ ΠΑΝΕ ΙΜΟ Α . κ 2 κ Ο Α ωἶΡΙΕΤΤ  ιέ: ἰ7Τ“ΤΗ;ίΠ 'ΤΠΕ.
ΤΑ 'ΝΙΚΕ ΣΕ 'ΜΑ Με Τ"" Με : 0 'ΕΡ°ΜΑ ΤΟ «ΤΡ|ΦΥΛΛ'» ΧΑ' Με· ΣΤΑ 'ΤΡΕΝΑ
ΤΕΤ" 2ΑΧΡ°Μ° ΜΕΣ"Ε"'°ΕΤ '(0 "ΟΥ "ΡΒΕ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ Π"Μ ΕΑΑΑΑΑ
Ε..! ..¦ Η Ἡ ἔφη; 'γ ΐ“ Σ 'Πέ ἶ¦-`ν η :ζ ιΐ¦κῖ“ῇὲ 'η μ;; 117 κ:¦ π ·_ ¦=Μαἶ
ΑΜΙ “ΛωΑἐἐ@5 ε; Η: η· Μέ..ΣΠιΑΜεω :ΜΝ ΑΜΑΝ Η*έΔΙΙ-Ι“ΙὶΙ Θ
.α ι `“ Ο Μ” Δ __. ε
Μπι Τῶν
› 5.' Β Τ.Ν|Κ0Λ0ΓΙΑΝΝΗΣ
° κ ΤΙΑ ΤΙΤΛΟ οι
Ι ΚΟΛΠΟ... ΤΚΡΟΣΟ ΚΑΙ ΠΕΑ'. ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΙΑ ΤΟ «ΚΕΡΑΣΑΚΙ» ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΑΦ|ΚΗ ΤΟΥΡΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΡΠΣ ΠΟΙΟΤ|ΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
εἴ 'μι
ΙΙΙ“Ρ“^““ἩκΜ“ωΜ0Γ“γΣ Η . ΠΑΒΑΟΙΑΕΒΑΛΕΞΑΝΑΟΠΕΔΟΥΜΚΗΠΟΥΣΠΑΙΚΤΕΣΤΟΥΜΠΜ0κΥΡΙΑΚΛΠκο
"Ρ0ΦΥ^^Π"Μ"Μ^^^Μ ΡΕΠΟΜΕΤΥΝΝΑΠΗΡΙΟ.ΠΑΡΚΕΚΑΙΦΟΥΛΑΜΥΝΙΙΚΗΤΑΚἩΚΗΠ0ΝΕΝΟΥ .
 τ.κογΒοπογΛοΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣκοΝιοΣ -Ι κ··εΜΙιΜ ΜΙ ΜΑΜΑ · ·
ΑΜΥΝΑ 3» ΜΕΤΑΟΑΑΤΙΙΣ .·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα