Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πετάει για
ΜΕΞΙΚΟ
ο Πουλίδο!
Μείνε' στην Τσίβας
 Μ"ρΚ0βπς
ι · ' 
1 -#_/:_τ_/5
ΤΡ ΤΗ ωω·
ά 4· ¦ _ '·| _ “ ο ` #
7  ἡ Δ _ Ο Μ||ρυ“νυ
| γ χ Ρ  ` ι Ώ :Ν Β|(|ν(| :ΠΛΗ
_7·- . 7 μ · · “έ 0:κλ:|(Ι0(
__ . α .!'· ' ° 7 - 7
Α. Ί . . .- 4 ·. 4 ` `- του ΜΗ; Μο
·`_ · .- · ( !ἑ ' 7
“Ι Ι |  ` . ' . ` ϊ Θ γω το |(:ντρ0
. . · .Υ ` · .χ Ξ Δ · ως “μοι/“ς
¦ _ ' ~ Α·
= Γ :~3<-.7 7   - ·. ` ζ=9 8
Υ 7 Ξ ' γ . Π· ·
# · ' ' · κ
ΔΡ. ΦΥΛ. 5527 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30
¦ .· -σ 
ΛΕΝγΝ ΔΙΑο
ϊ- ὶ ^<-_-· ξ Ξ::
' ῳ+ $"`!
ών 21, !ν ραζΙλία!  ,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα