Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
Μ ΓΕΓ0Ν0Τ
ΗΜΕΡΗλ|Α ΠΡΩΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
ΤΡ|ΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20|6
|ΔΡΥΤ|·|Σ Γ. ΣΠΑθΑΡΑΚ|·|Σ
ΕΤΟΣ ΒΕ : ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7226·Τ|ΜΗ |€
Του πήραν Μεται(όμισε η Ενδιαφέρον για
το παντελόνι Πολεοδομία την Έκθεση
ΣΕΑ|ΑΑ7 ΣΕΑ|ΑΑ 9 ΣΕΑ|ΑΑ |6
Μικροσεισμοί
στη Δυτική Ελλάδα
Τα νησιά του Ιονίου και ο Θαλάσσιος χώε
ρος της Δυτικής Ελλάδας τις τελευταίες
δεκατέσσερις ώρες, δέχθηκαν την
επίσκεψη των ρίχτερ.
ΣΕΑ|ΑΑ 8
Η ΔΕΗ για τους
διακανονισμους
οφειλών
Σχετικά με την πορεία των διακανονισμώντων οφειλών προς τη ΔΕΗ
ανακοινώνονται τα εξής:
«Ι. Οι διακανονισμοί των οφειλών
προς τη ΔΕΗ με τη ρύθμιση των 36
δόσεων εξελίσσονται ικανοποιητικά. Ήδη περίπου 3 50.000 πελάτες
έχουν διακανονίοει συνολικές οφειλές της τάξης του ενός (Ι) δισ.
ευρώ.
ΣΕΜΑΑ 4
Από Αυγουστο
 Χειμώνα
Πρόγραμμα να
Ι 0. 000 ανέργους
ανακοίνωσαν
ΚατρούγκαλοςΑντωνοπούλου
'Ἡρος θετική
κατεύθυνση ζ
υποστηρίζει τι
τΣΕΒ£Ε
Η ενίσχυση της απασχόλησης και της επιΕ
χειρηματικότητας στο χώρο των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων Βρέθηκε στο Με
ντρσ της συνάντησης που έγινε χθες στο υε
πσυργείσ Εργασίας με την συμμετοχή
αρμοδίων υπουργών και εκπροσώπων επιΕ
μελητηρίων και φορέων της αγοράς. Ανάμεε
σα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν μέε
τραΕπροτάσεις για την ενίσχυση της απασΕ
χόλησης και την καταπολέμηση της
αδήλωτης εργασίας.
Στη συνάντηση συζητήθηκε η προώθηση
προγράμματος για 10.000 άνεργους όπου το
επίδομα ανεργίας θα μετατρέπεται σε επίε
δσμα εργασίας.
Κάθε άνεργος, εφόσον το επιθυμεί, θα μπσΕ
ρεί να καταθέσει το επίδομα ανεργίας σε μια
επιχείρηση που απασχολεί έως 10 εργαζόΕ
μενσυς και να διασφαλίσει κρατική επιδότηΕ
ση για ΙΖμηνη απασχόληση Ο εργοδότης
θα καταβάλει το υπόλοιπο ποσό, ενώ θα έχει
την υποχρέωση απασχόλησης για άλλους 3
μήνες.
Με άλλαλόγια, ο άνεργος, αντο επιθυμεί, θα
μετατρέπει το επίδομα ανεργίας που θα
λαμβάνει από τον ΟΑΕΔ σε επίδομα
εργασίας με τον εργοδότη να συμπληρώνει
τσπσσό.
ΣΕΑ|ΑΑ Ζ
Έθαψαν βοοειδή στο Χελμό
Σοβαρές
Ι· καταγγελίες
Το Χιονοδρομικό από Συλλό))Ους
ΚαλαΒρύτων προσφέρει της ΑΙ)”αλεΜς
την ετήσια καρτα σε
δελεαστική τιμη ΜΜΜ ΜΜΜ
Η ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
Βρείτε μας στο Ρατεοοο|ι ως: ¦ ¦
ΓεγονόταΑχαϊας “Τα λιμανια Ανα κοινωθηι(αν
Πατήστε «Μου αρέσει» & τα ΓΕΓ0Ν0ΤΑ Ι 9, Ι
θα φροντίσουν για την ενημέρωσή σας   ΕΛ 'ο   ΙΜ '3
«0 Δήμος πληρώνει
προμήθεια
στη ΔΕΗ»
ΜΠΟΝ· ετιι1ειΡκ:κ
ηλεκτ·ιι·
Αποκαλύψεις του
ουνόικαλιστή Θεόὁωρ0υ
Κανελλόπουλ0υ
ΣΕΑ|ΑΑ 6