Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
> .<Ἑ~
Κυ κλασικη
ΚΩΔΙΚΟΣ:6ί97 ΗΜΕΡΗΣ|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΡ|ΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2Οί6 | ΕΤΟΣ ί6ο | ΦΥΛΛΟ 3.792 | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗῖ·Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ Π^Ν^ΠΟΤΗῖ Π- ΚΑΡΑΝ'ΚΑΣ
β Ποιος ο ρόλος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην Κοινωνική
Ξ ιιιλΒΑΣτιΞ Σι-ιινιιΞΡλ
Συνεταιριστική Επιχείρηση <<λπεραθίτικος |'|ολιτισμός›>¦ Παλαιότερα
υποστήριζε ο δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων¦ Μ. Μαργαρίτης¦
ότι θα τακτοποιήσει το θεμα που αφορά στους υπαλλήλους των
μουσείων της Δπειράνθου. οι δεκατέσσερεις εργαζόμενες εκεί ίστα
Βὁ αδ 'ὁ Η ἴθὁΜι μουσεία)¦ είναι υπάλληλο" Εθελοντικό εργάζονται¦
το νεο σύστημα ί - 
εξετάσεωνγια   
την είσοδο σε
ΑΕ' καιΤΕ| Σὲ"
Σείχης του Κατάρ:
Θα κάνω επενδύσεις
του Χρόνου στη Πανο! Ποιος τελικά τα διαχειρίζεται¦
υποσχεθη κε στον Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
' ΣΕλ.
δήμαρχο του νησιου 4 ήο Δημος Νάξου ο Μικρών Κυκλάδων;
Πολλοί  Μ
› 'Ελληνες "ΧΧ 
Στην Αεκ ο Θα επιλέξουν
Δημήτρης τον Σεπτέμβρ
Με μηνύματα οι πολίτες "πυροβολούν" το κυκλοφοριακό!
ι και.
ι ~ τ νΦΑΡΜΜειο 
_ε Εως.,
Φραγκίσκος για τις διακοπεςς_
βο χ Κ Ο Ρ Ρ Ξ Ζ γ
απο” οπτοι·ἰη8
οκλοιιτιΣΜοΝοΣ τοποσ
1αααροπΜοτιιιη οργάνωση 6εΕιώοεων
...μια Μες τις Ματιές σας σωρός
'Εναντι Εθνικής τράπεζας, ΧΩΡΑ Με”
ΤΗΛ:2285027530-6956ί00736 νννννν.ννεαα|ηΜκοε.τ
Χώρα Νάξου - Κυκλοφοριακό: Για «ανθρώπινη πολ绦 εκανε λόγο
προ τεσσάρων ετὡν¦ ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων...
Οι ρυθμίσεις του καλοκαιριού του 20] 3¦ διέψευσαν παταγωδὡς
τους αρμοδίως..
Συμπολίτες μας... με τα «κινητά» τους καθημερινά «πυροβολούν»
τις πολυδιαφημισμενες ρυθμίσεις...
Χωρα ΝάξουΙ Τηλ. 2285027530
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: 2285Ο.2468ί¦ ΡΑΧ: 22850235] ί¦ Κ|Ν: 69743] ί.26Ο Θ-πι8ί|:ίηίο@κγκ|8αίκί.9τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα