Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Σόρος και... Σώρρας "κυβερνούν" την Ελλάδα!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι · . ΜΜΜ Μι||ι681ετε'Μιιω!ιιρ ετ!ιειιειιιοοΖνυΠι
 Η | ΗΒΗ νε πεσει ΚΘΓ!5ῖΙΓ!!Π!θΜ5ῖθΜ!ἑ!Π! σε οΠ8ν8τι!ιυσι““
αοΑνΓονΣτον · *     
20% . ι η
ΔΡ. >ΦνΜον
00554) 4054
. ,, ν
χ.. _ ι `
. _ ϊ .χ
¦ μπω ω .,
 Ϊ  4 :Έ | Η] ; --ὶ·; Δ η > 7 ἔκ 'τ
Ο' .,
. " ·|.Ι .
- | ' _ > Δ .η
[τοιμαζουν την ΠανΘρησκεια στα |ε [2..- ω. “ΦΕ
' Υ Ρ Ο δω .ι Ο °λ τη Μ ° “ῖ`““¦' '  · έξω· ~ "ροσΟτυμα ρα ος ς ααονιας και μ: . . Δ ή Ή “ Ι
' ' :σε μ Π)  · · .7 .. “ ι 
των τεκτονικὡν μυστηρίων πι.4τ:4ω:· . :ν
"ΕΠΑΝ0Δ0Σ ΤΗΣ ΜΝΣΤΔΝΤ|Ν0Υ|'|0ΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ!
 ·· ,› π  ^ Το πολιττκὁ @Η
“  . 4 . ῳῳς ως 8!θ'ΠθΠ8
Λ · Ι Δ· ¦ του Χιστ' κου
ι Ά _ · και Με ΕΛΣ"ΑΤ
Ϊ· ~ του Γεωίου
Σ *Ξ ΣΜΣ 3.88
Μι" Μ
"ΚΥΒΕΡΝ "
'ΤΗΝ ¦
Ο ένας αποσταθεροποιεί τη χώρα χρηματοδοτώντας λαθρολαγνες Μκο. μίντια και
πολιτικους και ο αλλος "πληρώνει" τα χρέη των Ελλήνων με... σπονδές στο Δία!!!