Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3340O • ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

«∆εν πρόκειται να υπογραφεί η Περιβαλλοντική Μελέτη για τα διόδια»
δήλωσε ο Υπουργός στους δηµάρχους Κηφισιάς και ∆ιονύσου.

Ο ∆ήµαρχος
Ηρακλείου
Αττικής και η
οµάδα διοίκησης
στην Καναπίτσα

«ΚΟΚΚΙΝΟ» ΣΤΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ

Καταγραφή των αιτηµάτων
των πολιτών.
ΣΕΛ.8

Στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα
Ν. Φιλαδέλφειας
4η Εθελοντική Αιµοδοσία.
ΣΕΛ. 2

Χορευτικός
Λαογραφικός
Όµιλος
«ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΣ»
5ο ∆ιήµερο Παραδοσιακού Χορού 2016 στον Άλιµο.

Η πρώτη επίσηµη δέσµευση για το θέµα της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι το αποτέλεσµα της δυναµικής συγκέντρωσης διαµαρτυρίας των πολιτών των ∆ήµων Κηφισιάς και ∆ιονύσου έξω από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι ∆ήµοι Κηφισιάς και ∆ιονύσου αποφάσισαν η συγκέντρωση τους να πραγµατοποιηθεί για πρώτη φορά, στο κέντρο λήψης της

απόφασης, δηλαδή έξω από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος. Αυτή την περίοδο, το αρµόδιο υπουργείο επεξεργάζεται την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, της οποίας η κύρωση θα οδηγήσει στην εγκατάσταση πλευρικών σταθµών διοδίων στους κόµβους Βαρυµπόµπης και Αγ. Στεφάνου.
Ο αρµόδιος υπουργός κ. Πάνος Σκουρλέτης δεσµεύθηκε στους ∆ηµάρχους Κηφι-

σιάς και ∆ιονύσου κ.κ. Γιώργο Θωµάκο και
∆ιονύση Ζαµάνη, καθώς και στους συγκεντρωµένους πολίτες ότι δεν πρόκειται να
υπογραφεί Περιβαλλοντική Μελέτη για την
υλοποίηση του σχεδιασµού των πλευρικών
διοδίων λέγοντας χαρακτηριστικά πως προσέχει που βάζει την υπογραφή του.

ΣΕΛI∆Α 9

ΣΕΛ.14

17ο Φεστιβάλ
Θεάτρου Σκιών
∆ήµου
Αµαρουσίου
«Σπαθάρεια 2016».

ΣΕΛ.2
Αποκαθίστανται οι παιδικές

χαρές της Μεταµόρφωσης
ΣΕΛ.14

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης των δαπέδων
πρόσκρουσης και επισκευής οργάνων στις παιδικές χαρές του ∆ήµου
Μεταµόρφωσης.

ΣΕΛ.2

«HOTSPOTS»
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΕΣ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΩΝ
Παιδιά και γονείς «αγκάλιασαν» την πρωτοβουλία του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής να
κρατήσει ανοικτές τις αυλές των σχολείων της πόλης, προσφέροντας σηµεία παιχνιδιού και συνάντησης.

ΣΕΛ.11



Τελευταία νέα από την εφημερίδα