Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΤΙΜΗ 060 Ε. ΜΜΜ
| Καθημερινή ΜΠχητπκὴ Εφημερίδα
Μ' ΜΜΜΜο
να το ΜΜΜ
Φωκιων"
σελ.2,8
.Δ οκόβοντα·
ο ο· πήξει 
ή “Η να αν κυβέΜῇ“ Ρ· .
¦Ιῦ/ Ψ
Δ 1 Ο Β ό Ο τ ε Ο Ο . . .  Προσφορές ολο'το χρόνο για. ὲ
τους δικους μας ανθρωπους
· ΤοΠοθέτΠστ1 φαρμακσΠσ1ού |
στο φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Χανίων σελ.16 - 
· “ΣαββατοκύρωΚΟω δΠλΠτήρ1ο“ σελ-13 .................... .. σελ-11 Ζ: α Δ 
· Ταξίδεψε με σανίδα Έ /' > ' 1 7 ` “ ··
από ταν Κρατα στον ΚύΠρο σελ.12 Β Ν' ΜΜΜ σ · ` ·
| | .
·Εγκώ111ο Με νΜΙΜ8ΜΜΜ σε::
το κιλό ΧονὁρακΠ το κιλό
· ΣυναίΖσντα1 01 ΠαραλλΠλες εκδΠλώσε1ς ·
του "Αγροτικού Αύγουστσο 2016" σελ.16  ο 
ΚΒΙΜΕΝΑ κπ|ΙπΜκ|Μπν8Μ  
¦ ¦ ................... . . λ_6
Κωστα Ντουντοολα1α1 σελ.2 σε ΓΕΡΑΝ| 7
ς ς Πσρῖσκαλαδα ΠΕΑ" Μο"
κοοτι 55μεζ4
ΜΜΜΜ σερ ΜΜΜ απο
ΒαγγΘχΠς Παω σελ.4 - _ _ _:
ΝόωςΜ“ριός Μο "Μήπως .
ΒλασσΠς Μισσός σελ.5 ................... .. σελ_15 'Γ'“'°“““όΧ°““η9 “;Ϊ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα