Πρωτοσέλιδο Αυγή: ΕΝΦΙΑ: Μεταφορά βαρών στους μεγαλοϊδιοκτήτες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·[Φτο5.5 τα
ή' ΜΟΝΟ
ι' ΜΑ. ,που
Ι·Ι ΑΥΓΗ
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Μ.ανεἰ.Βτ
ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΙ'ΟΥ 2016
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ο Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12671 Μι 1,Β€
ΜΟΛΠΩΣΜΒΛΠΗΑΠΟ ΙΟ ΠΕΟΙΣΕΣ0ΡλΠΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ'
8; υ ποψπφιοι τα; ΜΥ 
για. 4 άδειες
 απο:
ΔΥΟ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ή ΙΔΙΟ ΦΟΡΟ
ΕΝΦ|Α: Μεταφορα Βαρών
στου8 μεγαῇοῖ
ιοκτιιτε8
Μόνο το 1 10/0 των φυσικών προσώπων και τι πλειονότητα των ΜΝ" ΜΜΜ" Με ΜΜΜ!"
επιχειρήσεων θα έχουν αυξημένο φόρο 'Ολ. Γεροβασίλα= «Στόχος Πρίν απο το 201 7 μετρα για το Χρεος
τι αλλαγή του το επόμενο 6Ιό.σ[ΠμΠ» » Η Χθεσινή συνόνατσα Τσακαλώτου. Σταθόκα και Χουλιαρόκα με
τον Π. Μοσκοβισί έδειξε ότι και οι δύο πλευρές θεωρούν σαμαντικό
» Ανακατανομπ βαρών προς όφελος τας ` να υπόρξει εξειδίκευσα όλων των μέτρων αναδιόρθρωσας του χρέους
μικρότερος Περιουσίας δεἱΧνουν τα στοι- ΤΑ Δ Ε ΔΟ Μ Ε Ν Α Ί 4 Ι ·°5Ι ·“7 Δ πριν από το τέλος του χρόνου. Παρόλλαλα. εταβεβαιὡθπκε τι αναγκαιχεία τας εκκαθό.ρτσας του ΕΝΦΙΑ για το _ % αν ω Μ Ψ" όπιτα ταχείας ολοκλαρωσας ττις διαδικασίας με τα προαπαιτούμενα.
2016 που ανακοινώθπκαν χθες. διαψεύ- Ε Ν Ο) | Δ Μ Β” ι ω“ω Μ 3
δοντας πλαρως ταν εικόνα τας καταστροφολογίας που καλλιεργούσαν επί μόνες τα ΜΜΜ: Η ΔΕΣΜΗ ΓΙΝΕΙ" ΙΙ ΡΑ!"
γνωστό συστπμικό μέσα ενπμέρωσας. : Θ Θ ' . .
Τέσσερις στους δἀα πολίτες ή νοικοκυ- 3 Μ Το Σκοπευτπριο στον Δπμ0!
ριό θα πλπρώσουν μικρότερο φόρο και εΜΑαΜ σε Με* αυξημένο ΜΑ Σω 19
δύο στους τρεις μικρότερο ή ίδιο.Ἐνα πο- " "μ""“ “88 ΜΜΜ ως" ΜΜΟ ε
σοστό 25% θα έχει οριακή επτβόρυνσα Μη” . ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑ ΙΜ" ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
έως 10 ευρώ και μόνο το 4.25% θα επιβα- Δ Μ ε' · Μ Ι ¦
ρυνθεί ανω των 50 ευρώ. κυρίως ιδιοκτα- 4' ἔ% Μ Η συζΠτησΠ στη Βουλη·
τες με περιουσία μεγαλα τι σε ακριβές πε- Μ ' :σε · 2δΊ.Ο70 ί
ροές· Ἡ δωψΜ“ Περαιτέρω ω ω "μῖ"ω°"' Ι ΜΒΜ" σε αδιεξοδο το ΠΑΣΟΚ
"ώσεων ων Κ°Ϊεὐθ"νΨ ελἀΨρυν°"ς 50 €`- τοσο ε » Οι δύο τροπολογίες του υπουργείου που αφορούν Ειδικα Αγωγή
των εισ°δ"μ°"ἀ Χ°μΜων Και μεσαίων Ρ Ι.5?3.28Ι · ΙΟ-Ι33 και ιδιωτικα εκπαίδευσπ οδαγούν σε αδιέξοδο πι στείρα αντιπολιτευστρωμότων παρείχε α κυβερνατικα εκ· θα ΜΜΜ ω “ἔὅἩ τικό τακτική του ΠΑΣΟΚ. καθώς όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
πρό°ωΠ°ς· ἑ“3Ἑω ε .Μ π ¦·οὡ“€ των εκπαιδευτικών όσο και το ιστορικό στεΆεχος Απόστολος ΚακλαΣΕ^· 1041 μόνας καλούν τα Φὡφα ΜΜΜ να τις υαερψπφίσει. ΕΜ. 4
ΠΑΕΙΙΟ-ΙΙΡΟΙΑΟΛ"ΜΑ 6 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ¦- η' ι γ Π   _έ
 · . . .ι  εικονική ανω. ο απο τα: . . ι 
ΟΕΜ - ΗΡΑ 'Τρααειιτ8 στα αροθυρα 7 7 ·  _. ¦ 
· ' Ψ ύ ι .- 4 .¦=" τιμ. μαι
συμφωνουν · ' νευρικιΒ ΚΙΝ” · ' η η :Γ __ _ ι
ρ »Έξω φρενῶν είναι οι Αμερικανοίμεπτν 
με Καποια! » Σ" ΜΜΜ πυΡΜς ΚΡί°Πς βρίσκω! όλο τ° ΦΚΟ· Ερντογάν να εισβόλει στα Συρία για να καταδιῶᾶτ 
» Υπό «εποπτεία» έθεσαν ταν ΕΠΟ οι
διεθνείς ομοσπονδίες. συμφωνὡντας με
τον υφυπουργό Αθλαπσμού Στ. Κοντονπ.
Οι αντιπροσωπείες ΗΡΑ και ΠΕΡΑ. που
συναντήθακαν χθες μαζί του. συντόχθακαν με τα θέσα του υφυπουργού και προανήγγειλαν ανατροπή πις αίματα από
φασας τας ΕΠΟ κατόπιν τας οποίας ο Στ
Κοντονας θα ανόψει το απρόσινο φως,
για έναρξπ του πρωταθλαματος έως τις
10 Σεπτεμβρίου. Μ 19
νομικό και συνταρατικό πολιτικό κατεσταμένο τας Ερμανίας εξαιτίας τας πολιτικας του Μόριο Ν τρό
γκι οταν ΕΚΤ: ααναθεματίζονταο τα χαμαλό επιτόκια και μεμΦιμοιρὡντας για
τις οικονομικές απώλειες που προκαλούν στα χώρα. Για πολιτικό που λειτουργεί «σαν ναρκωτικό, σταν οικονομία
μιλό ο εκ των «σοφών· του Βερολίνου Χανς Βέρνερ Ζιν. ενώ ααρότσι› στους καταθέτες προαναγγέλλει α παταω
Μ. 18
Κούρδους μαχατές του ΥΡΟ. καίριου συμμόχσυ τας Μ·
γκτσν στον αγωνα κατα του 18Ι8. Πα «απαράδεκτες
· _ ενέργειες· κανει λόγο το Πεντάγωνο· ςΚανείςδεν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα