Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
οι ΑΝτΙιιΑΛοι ΜΑΣ - Με ΔΕγπΡΛΣ
¦ ΜΙΟ
Ο ΑΠΟΕΛ 3-0
ΤΟΝ ΕΡΜΗ
ΣγΝΤΡιΒΗ 1-4 1 
ΓΙΑ ΤΗΝ Γ. ΜΠΟΪΣ
ΑΠΟ Γ|(ΡΑΣΧ0ΠΕΡΣ
ΔΡ. ΦΥΛ. 851 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ
 Δ οι: Ξἑὶι*Μ;ΊΠΞ! εμοΡ·ωπιιιΞ
υ, ,Χ ιτΡιωΜιι ΠΟΛΛΑ Με)
άι ὁ τη Δι;ΜΞιΡιΞιι :τοι ιιιιιιειιΤΩ
ή *ζ Ζ'.·, ε.
 ΤΟΝ ΟΛΥΜΗΒ
ΙΝΣ0ΥΛ  ι ·
Προτάθηκε και
“Τι @Ωω λέει γιο` τω
δΟο·ιω2ω καλοκαίρι
την κλήρωση αλλα
και τη ουνἑ›ςειιι
εξετάζεται
ο αριστερός ρπακ
της Στουτγάρδης
ΑΡ£:£Ι
ιο -°γτκ°
ΒΙ£ΙΜ
-Εντατ"(ό Η  χ χ  .  
30ἑἘ'ἰἶἑ¦ϋἔΜ7 |δ η ~ ) _ ι σ  ΜΜΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα