Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι "κλειδώνουν" σύνταξη από τα 60!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
8 ΣΕΛ|ΔΕΣ
$ΡΟΠΤ5
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ι  :- “: Ξεκιν“μ“ π
.ιι :Δ  7- με θἀρα Εκ: “
ς - ο 4 για την Μπάγερν,© |
ι Ἡ π ι / Μ “ΜΒ ' Προεῇαὐνουν “ ς `©£ὶ·ἴ
' οι ομαδες του ·'“ 
' 'ι ἔ¦Ψ·
'ι · · Ε' ἶ` Μαντσεστερ
|-| ΜΕΤΔΒΔΤ||(|-| ΠΕΡ|ΟΔΟΣ Ι
Ποιοι ··ι(ῇειδώνουν“ 
συνταξιι αιιο τα 60! ο;
ΑΣΦΑΛ ' `
_ Ε κ
9 μπορούν να αξιοι·ιοιήσουν β ο χρόνος συμπλήρωσης & ΣΥ ΝΪλ:Ηἱ ι β
τα Παράθυρα της νέας νομοθεσίας της 25ετίας και της 35ετίας. _- .
και να αιτοφύγουν τα 67 Τι ισχύει για μητέρες _ " τι . ¦ λ
” ι Δ · ι
Στο ΕιΔικο ΕΝΘΕΤΟ 8
ΣΕ ΔΗΜΟΣ|Ο, ικΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΔ κΑι ΤΑΜΕ|Α ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΜΑΝ" Β ΣΥΝΤ^ΞΞ|Σ ΣΕ^'ΔΕΣ Δ ¦ ¦ Δ
¦ . . · Δ
' ' ι ι ' ' ' ι ' ' ' ι ι .
Δ Δ Δ · Δ Δ Ο Ο
' Ο ' Δ ' Δ Ο ' Ο ¦ Δ . . . .
Μ Ε' Ε 7 Ε `
ΜΜή"Φ£|ε ¦ἄ Ε'_ ΚΔ"
· ..ο Ζ* Χ χ | ι
44 1/ /·ΞΞἑ 7' ο Ε Ε / 
3; ..;_ Ε Ε εκ "ή, ιῳ :-  Ά
. . -. 4«*`ἐΑί: <“-“ ι, ,- “
ΕΕ ©1ῆξγ“ η
Ο= · ο ο ο· _ · Ε Ψ -ΜΙ Μ#λ  , ω
.. Ι κἙταθεσπ-φωτιΙα ωὲἔ"
. . Ο Μ το ε" α " "στ" |0
γ γ ρ μ 'ρ . . ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΚΟΥΝ!" ΤΗΣ ΠΜΣ
·· · - Δ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα