Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
28 08
15  ΘΕΣΗΣ εΡτΑΣ·ΑΣ ΠΑ ΔΗΜοειο ΚΑ| ΜΜΜ) ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΟ, Ι;μ_Η
«ΝΑ ΠΝογΜε Μ Μ Ο _| Ρ |
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΡ|ΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 4 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1150 Τ|ΜΗ: 1,30 €
 Ξ, ΣΤΗ Μελ!" ΤΗΣ κο·ΝΩΝιΑΣ οι πΑΡΑτοΝΤεΣ ΤΗΣ επο
Σ' ΓΟΥΡ|Α ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΜΝΜ·ΜΜ“_Μ γ ε
Γ|Α ΣΑΝ|Κ|ΝΤΖΕ Σελ 48,49 Εγω ω
ΚΑΕ ΠΑΟΚ
ΑΠΟΟΕΩΣΗ ΤΟΥ
νΑιυε ΡΟΚ ΜΟΝΕΥ
' ΠΩΣ Ο ΠΑΟΚ ΜΕ 400.000 Ε
ΔΗΜ|ΟΥΡΓΕ| ΕΝΑ ΑΞ|ΟΜΑΧΟ
ΣΥΝΟΛΟ Σελ 50,51
~ _ , .
Γ|Α ΤΟ ΕΗΔ|ΑΦΕΡΟΗ "` έ
Σω Δ·κεΦΜογ 
ΔΥΟ ΓΕΝ|ΕΣ 8
ΠΑ|ΚΤΠΝ
ΣΤΗΝ Α1
Νίκε5 για Τσέλσι, «Πούβε»
και Μάντσεστερ Γ., ισόπαλε=
Τότεναμ - Λίβερπουλ 1-1
ΕΠΣΜ έΐΒ¦ὅΗ?ἑ¦ἔἔ' Ο · λ
Σελ 43-45
· Σ Ο
πεοτ4_ρΗκε
Θ ΜΜΜ:
ΑΡτετ·Νο'
ι: Ζ - · ·
,Δ Η Λ ὅ ο
μ ν με
: Τ η Δ · · Δ · · Η ' ^
Η .  Σ  '· ἔν “ ΑΜ) #- >Ε'Ύ
ΠΜ ' Ο Ε:
- -  - 4 4 ν 'Α .
, ., -. . -κ μ 4% ε
ΜΠΟΜΠ
ΣΤΑ ΔΟ ΝΤ|Α
ΒΥΝΤΡΑ
ΣΤΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦ|ΚΟ ΚΑΔΡΟ
ε ΤΟΥ ΑΡΗ Ο ΕΜΠΕ|ΡΟΣ ΑΜΥΝΤ|ΚΟΣ
 ' ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ |ΣΧΥΟΥΝ
` 5 ΣΤΗΝ ΠΕΡ|ΠΤΠΣΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
' ΔΟ Κ|ΜΑΖΕ| ΑΝΤΟΧΕΣ ΚΑ|
ΜΕ ΞΑΝΟΗ (15:00, ΜΕΤΠΟΡΟ|.|8 55.5)
Τ| Ε|ΠΕ ΣΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ
Δ|ΚΕΦΑΛΟΥ,
ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
«ΓΗ ΚΑ| ΥΔΩΡ»
ΠΡΟΣΦΕΡΕ
Ο ΠΑΟΚ
ΠΟ" ΟΥΚΡΑΗΟ,
ΚΑΑΥ|ΤΤΟΗΤΑΣ
ΤΟ ΕΤΗΣ|Ο
ΣΥΜΟΟΑΑ|Ο
(4 ΕΚ. ΕΥΡΟ)
ΠΟΥ ΠΑ|ΡΗΕ|
ΣΤΗ ΣΕΟ'ΑΑΗ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
Ο| ΔΥΣΚΟΛ|ΕΣ
Γ|Α ΤΟ ΟΕΑ|.
ΔΥΝΑΤΑ
ΚΑ| Η ΣΑΛΚΕ
Γ|Α ΤΗΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ
Μ Σελ 4-θ,56
Ο ΣΥΜΕΟΛΑ|Ο ΜΕ ΤΗ ΧΑΠΟΕΛ κ
ΤΕΛ ΑΒ|Β ΚΑ|
ΤΑ «ΟΠΛΑ» ΤΩΝ
«Κ|ΤΡ|ΝΠΝ»