Πρωτοσέλιδο Το Χωνί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΜΒΜ _
κΥΡ|ΑκΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20Ί6 | ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 230 | Τ'ΜΗ: 'β ε Μ.¦0ΜΠἱ.8Γ // ΜΜΜ @ϊ0ΧΝΠἱ
Η κγΡ|ΑκΑΤ|κΗ ΛΝΤ|-ΜΝΗΜΟΝ|ΛΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
· - ° _ Α μ
. . . 1 -~ ' ` α “._ .ε η 7 ¦
'η' Ή Μ  η ΓΗ ,Ν βΡμω.ΜΜ·Μ φ ἐκ” “μ  · Μ' ` Δ > · Μ Μμ, -ΜηΜΜ:¦ῆΪΜΜ' ΜΑ 7
ΣκοτωνοΜι
Ρ Η·
 · "ΧΡ Ϊ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα