Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Βέτο Κομισιόν στην αξιολόγηση λόγω ΕΛΣΤΑΤ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- κ · ι ·^ Δυο _
εισιτηρια
τη και Ι: Χ!  γ · 
και του ενοε
εν”ωρωΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Σελ·Δεειε.19
το ΒΗΜΑ 
Μ Δ ΜΗ" (19572009) ΕΚΔΟΤΗΣ: Η!" '|. "Μ Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. ωΜ0Μ
>|"|Σ ΚΣ",';ΧΚ||Σ
|ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΜΠΡΑκΗΣ Μ 8 ΑΝΝ Μ ωραια γραφεια: Μιχαλακοπούλου 80. Αθηνα 115 28 © το ΒΗΜΑ Β' 
Ετοε ιδρυσεωε 1922 τι' Ματθατου ΜΒ Μ Ο 211 365.7000. Μπιτ: τονιπια@αο|Μσ Εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό
Ετοε 959 - Αριθ. 16485 Ανατολη 08.52 - Δόση 20.00. Σεληνη 28 ημερών Ματια: Παρα/Μ_τσνΜε.ετ Οργανισμό Λαμπρακη ΑΕ. ΤΙΜΗ `
Κρἰοιμο ραντεβου Τσακαλώτου-Μοοκοβισἰ
Βέτο Κομισιόν
,. στην αξιολόγηση
Με σωρεία ενστάσεων.
έντονη καταδίκη της
αντιπολίτευσης αλλα και αιχ- |
λογω ΕΛΣΤΑΤ
μες βουλευτών του ΣΥΡ|ΖΑ η ι ζ .. ί
κυβέρνηση προχωρεί στη δισ· 1
η” ή  7 7 | ' ” ΠροαπαιτουμενοΙη υπερασπιση των οτοιχειων
ΜΠ^π“^“Μω η  για το ελλειμμα απο την κο βερνηοη Το «κατη~~ Ϊ 1 '
γορὡ» Γιουνκερ και ο πόλεμος των καραμανλι κών
“ ι ΣΕΛ'ΔΕΣ Α3-5
- | Τα μυστηρια πίσω από
ι ι
Μρἔηνβωω» η την τραγωδια τη5 Αιγινα8 : Αντιμετωποι με Του
Ο την Ι ποκαλυπτικές μαρτυρίες, το τηλεφώνημα σε καφετέρια 1' ο .ΕΤΑΥΕΟΥ Π._ΜΡΗ
ἔκπαἱδευσΠ Ατου Κολωνακίου αντί για το Λιμενικό και η μυστηριώδης   Ε αφ κοινή αφεΙ ταυτότητα της γυναίκας ιδιοκτήτριας της θαλαμηγοὐ που φέ- ι ΣΗΜΑ 83 ρω· Την αχ".
ΣΕΛ|ΔΑΑ26 η ρει το ιδιο όνομα με το ταχυπλοο. ΣΕΛ|ΔΕΣ Α21-23 ΜνΜ φιλοδοξία·
Καθ' οδόν απέκτη
ῇόλΠ"ΣΜΟΣ σαν και σύνδεσμο
. *7 κοινό, την ενοχή.
Οδηγοε για Τ ο Εκαστος στο εἰ
ἶἔυσυναυλιε8 | ζ Κ Α Π Ρ του. Με πρώτ2:ἑ
Ο σε δραση και «απόφθινοπώρου
δοση» εκείνους οι
ΣΕΛΙΔΕΣ 10-11
Μ ΜΜΜ/ΠΜ Ϊ οποίοι ημέρα με
ι την ημέρα απλω3.
000 ναν όλο και μα€ ο κρὐτερα όχι ένα,
χ αλλά δύο χερια.
'δρυσαν πολυτελή
 γραφεία και αρι η χισαν να ειδικεύἔΙἔ$Υ[Ο ἔιπωρεἰ  ονται. Εκόλυψαν
ι απο ι · · · όλως "ως ω"εΪς
Π Πωσ Ε Η Μ Μ στην της οικονομικης
ΜΜΜ ΜΜπ:“ω
Τι να κανετε “ΜΗ
ἑἙἩΔὲἔΣ^;ὅΜΙΗἙΣῖὅΕΕ1ΠΒ-ε=ΠΣἔΜΗΜΗ%=ἔΕΤΥΧεΕΡΑΠΑΙΓΝ|ΑΕΠΠΡΕΠΕΤΜ ι
ΥΜΜ ΜΗ ΗΗΕ' κιΝΔγΝ0γτ :ΜΧ ΜΑ2
Σε^|ΔΕΣ1_7 τ ΝΙΝΟΥ κΔ|ΔΠΠΛΕ|ΑΣ ΠΕΡ|0ΥΣ|ΑΣ - ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΩΗΝ: ΗΜ φ .ΜΝ