Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Αθ^ΗΪ'ΚΗ
Πίσω δίνει ο Κοντονἡ5 στην ΕΠΟ
||'ΦΟ"8'||ῦ(  η Ι Ι
ο' δύο "||°°ε°°|ς για να καροξει εκιιτωτοοε τον Γ κιρτζίκιι
, και τοοε 5 σου τιαρατιεμτιονται
ΓραφειοΤΛΣΟΣΤΣΑΤΑΛΗΣ Σελ.32 . .
για κακοοργιιμα, διαφορετικα
||°°° "°“|"-ῶς θα εκδώσει διαπιστωτική πραξιι!
οροοιειιιιιστε: Ο “ '
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|Ν0Σ Σελ. 2
ΕΛΛΗΝ'κΗ ΠΟΔΟΣ) ·
Σ(ιΒΒ(ιτο 27 Αυγουστου 20ι6 / Φυλλο ι263(2›163!/ € ι 30
Ι Ι _ γ  _ ,
ετοιμαζει νεε5 μεθοδεύσει5, αρνείται
να εφαρμοσει το νομο και δεν Παραιτείται!
· κίνδυνοε να κηρυχθεί εκιιτωτο
ολοκληρο το Δ.Σ. Με ΕΠΟ!
"ΜΜΜ" 
Τα δύο ραντεβού
χθεε και η αισιοδοξία
για οτιογραφε5 σιῆμερα
· ΟΛΟ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΣΤΗΝ «ΩΡΑ»
Η «Βασιπισσα»
των ασιτία·
Η ΔΕΚ ετοιμαζεται χω
για το Οίιαιιιρίοιι8 ' Ο
Σεειαιιε Βειεκοιί)8||
και ιι «ΩΡΛ» κανει ϊ
αναδρομιι οτι5 Η Η ί
ουμιιετοχε5 ϊΠ8
Με φασει5
των ομίλων.
σε ολε5 τι5
 δι0ι)ΥΠνωΠ£|5
Μω- < π. Η ο