Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εΙοτε
ῖ|°ῖέ στη Διον. Βερβελές
θέση του ρ / ρ τ ; Χ . 1 .Μ Ν «Τρελἑιμὲν0ς»
, .. ο ιιροε ως. Πως
"Μίλ'» Δ _[ / 1 έζησε την πρόκριση
· ΑΜΥΝΤΙκοΣ ΧΑΦ ΜΑΜ Οοωω.·ωωιω: μ γιατί δεν κάνει Πίσω
ΤΗΣ ΝΙ0ΥΚΑΣΤΛ ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 31
ΔΡ. ΦΥ^. 5525 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 130
'Τα αλλάζει όλα ο Μαρινάκης 
Μεταγραψές
` για κάθε
θεοι' ιιοιι
π . έχει ανάγκη
'κ. . η ομάδα
ι ' ”
ε 5 ό
' 4 Β
ή - ΑποκΑΑΥιιπκο ΡετιοΡτΜ ο _
ΜΒΜ @ [Μ ΑΜ ΔΡ : ?ΐΞἔ*:ῖΞά;¦
ΜΜΜ στην · - - ΣΜΕΑ ΕΜΕΑ _ ι' . Ι Ι · Βγοζει κοινοτικο διαβατηριο
τελικη ευθεια , τ  
τΟΝ ΟΕΩΡΟΥΝ ΣΙΓΟΥΡΟ 5 έ °'“““έω
,_ “ ΠΑ τΟΝ ΟΑΥΜΠΙΑι<Ο
  οι Ο) @@ΟΜ@@@Ο
;1¦ΔΛἑ'Ξ
ΔΥΝΑτ
για 'ολων
· ΕιιιιΦὲς με τον
  τ 5 | Ύ έ  
αριστερο μπαι(
της Σουηδίας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα