Next

Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑστοΝενν5.ατ 8
ταινία
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΑΓΟΡΩΝ Θ οικ0ΝοΜιλΣ ΤΗΣ ΥΠΑ|θΡ0Υ
Αρ. Φύλλου 563 ηννννασιοηενν5.σι ααιεησε@ααιοηενν5.ατ Σάββατο 27 & κυριακή 28 Αυγούστου 2016 Κωδ.: 7744 Ι33Ν: 22419446 Τιμή 2 ευρώ
Με «μαύρα λεφτά» και χωρίε νόμιμα παραστατικά. παραλαμβάνουν αυτέ8 τισ μέρεε οι μεταποιητέε τα όψιμα συμπύρηνα
ροδάκινα των ορεινών Περιοχών τηε Μακεδονίαε. Στόχοε. να μην υποχρεωθούν
να καταβάλλουν την ίδια τιμή και ση8 πεδινέε περιοχέε αλλά και να μην δημιουργήσουν κακό προηγούμενο για τα επόμενα χρόνια. Φθάνει και τα 50 λεπτά το κιλό ενώ τα χρήματα δίνονται καμουφλαρισμένα σε εφημερίδεε. ώστε να «σβήνουν» τα σημάδια τησ συναλλαγήε. σελ.34
Νεα μοτρασια
στα οιναμπελα
Τον Φεβρουάριο η ευκαιρία να ξαναδοκιμάσουν για τιε άδειεε οι κομμένοι του 2016. πλαφόν ηλικίαε εξετάζεται για τοσα νεοειοερχόμενουε του
κλάδου οι οποίοι έλαβαν φάτσα το 40%
των διαθέσιμων στρεμμάτων. σελ. 10-11
Διπλή ενίσχυση
για τυροκομεία
Τη δυνατότητα να πληρώσουν από την
τσέπη τουσ μόνο για το 10% τησ επένδυσηε. υπόσχονται σε κτηνοτρόφου8
που θέλουν το δικό τουσ τυροκομείο.
Προγράμματα και Αναπτυξιακόε. σελ. 16
Ανεξέλεγισος
μοιάζει ο δάκος
Φόβοι για μείωση τηε φετινήε παραγωγήε εκφράζουν οι ελαιοπαραγωγοί λόγω των αυξημένων πληθυσμών
δάκου σε Ηλεία και Μεσσηνία. σελ. 14
δὲ ΒΑΜΒΑΚΙ
ε Παροδική η πίεση στο βαμβάκι
λόγω του ισχυρού δολαρίου.
Περισσότερα εμπορεύματα.
ένθετο σελ. 19-22. 35-38
Προκύπτει ΕΝΦΙΑ
και στις αρδεύσεις
Ετήσιο φόρο που θα προκύπτει
ανάλογα με τιιν κατανάλωση κομίζει
η νέα νομοθεσία για τα νερά. σελ.40
ΜΑΝΑ" ΤΙΜΩΝ
προιοΝ 19/8 26/8
Σιτά σκλη 210 ?05
Δ@ΜΒμ_Δ!__!;
Βαμβάκι 68.58 67.79
Ελαιόλαδο 3.10 3,13
Σπορ και κάλαντα· τω
Μη ΜΜΜ ελαιόλαδο ευρώ/κιλό
Ο μίστερ αύριο
των λιπασμάτων
Συνέντευξη ιι: το μυαλο πισω απο τις
νεες Πιστή; στη θρέψη, Οι: Βι“ιήιι
Μπιτ- τιις |(ΟΩΗ αιτημα: σελ. 26
Απαιτητική
η βιομηχανική
που σεΔβάζει...
και μέσα
σελ. 12-13
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΛΑΜΠΑΛΑκΗΣ
Με την αλόη βέρα πας
για 10.000 ευρώ το στρέμμα
Απόδοση σε ιδανικέε συνθήκε8
για τον παραγωγό από 8.000 έωε
15.000 ευρώ ανά στρέμμα, ευκολία στην καλλιέργεια και εισόδημα ακόμα και από τι8 παραφυάδεε
τησ, αφήνει η αλόη στουε παρα
γωγού8 που την πιστεύουν. Στα
σκαριά η πρώτη μονάδα παραγωγήε γέληε από τη «Μινωική Γη»
στην Κρήτη που ανοίγει κανάλια
εξαγωγήε στιε αγορέ8 Γαλλία8
και Γερμανίαε. ΦΑΚΕΛΟΣ 27-30
Βιοκαλλιεργητές,
εκτός με τη βούλα
Ρύθμιση «βγάζει λάδι» τα λάθη
του δορυφόρου που έφερε ποινές
σε δικαιούχους βιολογικών.
νιτρικών και έρχεται να κόψει και
από τις νέες πληρωμές. σελ. 4
Από την Πειραιώς
πρόεδρος ΜΕΒΓΑΛ
Ερωτηματικά για το μέλλον του
σε Τράπεζα και κοινοπραξία
αφήνουν τα νέα καθήκοντα του
Χριστόδουλου Αντωνιάδη. σελ. 34
ΠΑΦΙΑΑ
ΤΙΜΗ] ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2015 2016
νέα ·20%
λεπτά το κιλό από το 2015 _
Στην κορινθιακή
τώρα υ πάρχει λόγος
Μείωση 20% μέχρι στιγμής
στη φετινή παραγωγή φτιάχνει
κλίμα στην εσωτερική αγορά για
καλύτερες τιμές από πέρσι. σελ. 20
ΣΑΒΒΑΤΟ: ιΦανουρίου μ.. Ποίμενος ασ.. Ανθούσης !
Μήνας Βος. Εβδ.
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:51 - Δύση 20:02
ΣΕΛΗΝΗ: 25 ημερών
ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις