Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
Ι ἔν'
Ι ; Δ Ο... ..
,ί ,η στους,
,η  _ κ, /__μἔ!ἱή _
ΣΑΒΒΑΤΟ 27-ΚΥΡ|ΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20 |6
ΕΤΟΣ 291:ΑΡ.ΦΥΑΑΟΥ 7225 ·Τ|ΜΗ |€
Να προστατευθούν
οι εγγυητές
ΣΕΑ|ΔΑ 5
Περιοδεύει η
μοναδα της ΕΛΑΣ 
ΕΑ|ΔΑ 6
Διαγωνισμός
σκακιοτικου σκίτσου
ΣΕΑ|ΔΑ 8
ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
Στην κυκλοφορία
Έως το τέλος του χρόνου
τα πρώτο ΙΟ5 χλμ
ΣΕΑ|ΔΑ3
Από το “Χαμόγελο”
στην Ευελπίδων
Το όνειρο του Νέστορα
που ένΙνε πρανματΙκάτπτα.
Όταν οι κάποΙ και η
προσπάθεια αποδίδουν...
ΣΕΑ|ΔΑ 9
Σύνταξη
για υπεριθιιιες
Ε πανέρχεταΙ από το
Δεκέμβριο, κατά δήλωσα
του διοικητή του ΟΓΑ
Τον Δεκέμβριο εκτιμά οτι θα ξεκινήσει
να επαναχορηγείται η σύνταξη των αΑ
νασφήλιστων υπερηλίκων, μεταξύ αυΑ
τών και των παλιννοστούντων ομογεΑ
νών, που είχε διακοπεί προ τετραετίας,
ο διοικητής του ΟΓΑ Αθανασιος ΜπαΑ
καλεξης, ενώ μίλησε και γιατην αλλαΑ
γή του τρόπου διανομής των δελτίων
κοινωνικού τουρισμού, ώστε εφέτος,
μετήτις 5 ΣεπτεμΒρίου, να ωφεληθούν
οσο το δυνατον περισσοτεροι δικαιούΑ
Ο κ. Μπακαλεξης τόνισε, οτι ήδη απο
τις 22 του μήνα, έχει αρχίσει η υποδοΑ
χήτων αιτήσεων, στους κατήτοπους αΑ
νταποκριτεςτου ΟΓΑ, απο τους ανασφήΑ
λιστους υπερήλικες, σύμφωνα με τις
νεες διαταξεις και το αρθρο 93 του αΑ
σφαλιστικού νομου, μεταξύ αυτών και
των ομογενών απο τις χώρες της πρώην
ΕΣΣΔ καιτην ΑλΒανία, οι οποίοι είχαν
αποστερηθεί, με προηγούμενο νομο,τη
συγκεκριμενη παροχή
Υπολογίζεται οτι η σύνταξη θα δοθεί
σετριήντα χιλιαδες ατομα, σε οσους δηΑ
λαδή είχε διακοπεί η συνταξιοδότηση
με τον ν. 4093, αλλά μπορεί και σε πεΑ
ρισσοτερους, καθώς αυτή θα εξαρτηθεί
απο τη συμμετοχή υπερηλίκων, ίσως
και Ελλήνων, που λογω της ανεργίας
και της κρίσης δεν κατάφεραν να συΑ
μπληρώσουν τις απαραίτητες προυποΑ
θεσεις κανονικής συνταξιοδοτησης. Το
ποσο ορίζεται στα 360 ευρώ μηνιαίως.
Στο νοσοκομείο ο Ν
. Νικολακόπουλος
Ο Ο. με:
ΑΙσθάνθπκε
αόΙαθεσία κατά
τα διάρκεια
κατάσβεσης
πυρκανΙάς
ΣΕΑ|ΔΑ |δ
Με υ5 ατι
Βρείτε μας στο Ρεαεδοοκ ως:
Γεγονότα Αχαϊας
Πατήστε «Μου αρεσει» & τα ΤΕΤθΝ0ΤΑ
θα φροντίσουν για την ενημέρωσή σας
ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ
Έρχεται η
“Αριστοφανιαδα”
ΣΕΑ. |Ζ
ΙἘΘΝΙκΗ
ΠαναχαϊκήΠαναργειακός
ΣΕΑ. |3
“θαβεται”
στα σκουπίδια
το λιμανάκι
των Αλυκών
ΣΕΑ|ΔΑ 8