Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Έκτακτο μήνυμα καλόγερου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
38ο Πο:
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00852) 4052
Τ|ΜΗ ι ΕΥΡΩ
Οκ ο 'τισ><·Ρ·τ η· `ι'›~··›.·
ή λαιμαιῆαιι1!
Με ΠΖ]ῖ ΤΕΡΜ Ρ
·; ι:μι. :1 Ϊ .
Μ ιδου το... φΤωχικο ῖου ανθρώπου που κατηγορειΎαι ότι πλασΤογραφηαε Το έλλειμμα της χωρος
Μ ΒρισκΠαι στην Αμερική και έχει αξια... μολις
753.900 δωσω
Μ Τώρα καῖαλαβαινεπ γιατι' Τα παλαιοκομματικα
'Λαμογια και οι Βρυξελες Τρέμουν μην μιλήσει!
θα σημάνουν
οι καμπάνες της Αγια
Σοφιας για τον ΒαταΤζη!
Μ2-72Ω7
"Ειπα ωρατοί οΤη Συρία, ο Πόλεμος φαίνεται να ξεκιναει από κατω"!