Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ψ" ΡΟΔ|ΑΚ|·|ῖ 
·ιι··ι¦|'μ“
“ ..μι
Ποια έργα
Προγραμματίζει
ο δήμος
Παρεμβάσεις στην Πόλη και στα
χωριά. 'ΣΕΛ.ή
Η Λ. Αντωνιάδου
ουντονίστρια για
την πολιτιστική
Πρωτεύουσα
Θα αντικαταστήσει την Αλίκη
Μοσχή Που Παραιτήθηκε.
'ΣΕΛ.|0
Στή Ρόδο για
διακοΠές ο
Χρ. Σαρτζετάκης
° ΠΜ·ι .
Έφθασε χθες και είχε σύντομη συνάντηση με το δήμαρχο.
'ΣΕΛ.|0
Μ “ΜΜΜ τω Ϊ ΜΜμ
Εκδήλωση μνήμης για τα
θυματα του <ί0σκαρ»
Θα ΠραγματοΠοιηθεί στις 25 ΣεΠτεμβρίου αΠό το δήμο Ρόδου. Θα ΠαραβρεΘουν ο' αυτήν
αρκετοί αΠό τους συγγενείς των Θυμάτων.
Ο' ΣΕΛ. 5
ΕΝοικιΑΣτΗκΑΝ ΑΥΤΕΣ Τ|Σ ΜΕΡΕΣ
Τρία ξενοδοχεία σε
γερμανική εταιρεια
Έντονες φήμες ότι Θα έχουμε _
κι άλλες ανακατατάξεις
Τρεις ξενοδοχειακές μονάδες Που ανήκουν σε ροδίτικο όμιλο. ενοικιάστηκαν σε γερμανική εταιρεία με τη σύμφωνη γνώμη της τράΠεζας Που
δανειοδστεί τον όμιλο. Αναμένονται συντομα εΠίσημσ ανακοινώσεις. Ἐντονες φήμες ότι και άλλα ξενοδοχεία τόσο στη Ρόδο. όσο και στις άλλες · ..
τουριστικές Περιοχές Θα αλλάξουν χέρια. μέσα στο Προσεχές χρονικό '
διάστημα. στο Πλαίσιο των ανακατατάξεων Που φημολογουνται στον ξενοδοχειακό κλάδο.
“ο Απ£ΒνΡοΣ“
τι: ή
Ψ' ι'   ,χ ν
Α? ε!!  “ψ " 
! . ί
Αρκετοί συμΠστριώτες μας έσΠευσσν να Προσκυνήσσυν το
μέρος του λειψάνου. Ο ΣΕΛ. 20
805 εκΠέμΠει
ο Άγιος Νικόλαος
Αρκετά τα Προβλήματα της συνοικίας.
- ν Με `.
υ ο !
ΣΥΝΔ|ΟΡΓΑΝΠΣΗ: ΠεΡιωεΡειΑ ΝΟΤ|0Υ Α|ΓΛ|ΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡ|ΣΜ0γ. Δ¦Π.Π.Α.Ρ. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ - Δ.Ε.Ρ.Μ.Α¦Ε.
| ΔΗΜοτικΗ κοιΝοτκτΑ ΕΜΠΠΝΑ
Φ @φ   χω Μ
ω Ἡ '··ε··-·“ :ηἐΞ_ “Μ“···· η!Ξρμ
ω“· ¦ΗΝ¦¦'Π"'|""'·4·α“ΑκΝη ω@ε!πέποοο妦
με. κ
ΑΤ894θ
'ΣΕΛ.7