Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 έ ΜΜΜ"
| ' ΤΙΜΗ Ο¦60 Ε.
Καθημερινή ΜΠχηττκὴ Εφημερίδα
ἐν“Μ εττχεωτΜτίω
νας 7
ἑ των Σφακίων
της Ιζρῇτης
τό· ά |
στο τη ΜΜΜ
Ε. ΜΑΗ: Πετν[email protected]αἑοΠα8ΚΠα8.Ξτ ΝΕΒ: νννντν.αἔοΠα8ΚΠτί8.ετ ΤΗΑ:. 28210-74544 ΡΑΧ: 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.129 (+1943) σελ.9
¦-ΜσύΜσΙ89 8ξ8ῇίε8|9
'τι' 'ο νερό
. Μ Ζ
γ *ΒΧ 01 »1
Μ ·κ-."¦ἡ
Δ 1 Ο Β ό Ο τ ε Ο Ο . . .  Προσφορές ολο το χρονο για ὲ
| τους δικούς μας ανθρώπους
· Πού Πέρασαν τα Χαν1ωτόκ1α Ω
των 19.000 μορίων κατ ανω σελ.8 
500τηΙ ρετ
· Τα "θα" ως Ρταροττ σελ.3  Κ ' 
· Δ1εθνύς 81όκρ1στ1 γία κρΠτ1κό μέλ1 σελ.15 ¦ 7 έ; τ"
· Τ. Βόμβουκας: Άμεσα Προτερα1ότΠτα  ΜΜΜ 07 ' : _ Ι
ο εΠεκτασΠ του ΧΥΤΥ σελ.6 ···················· “ σελ_11 Χοιρινό α/ο Ερσβιεη=
· ΜΝ: Ε ελίσσετα1 ο Τσί1τ α |  το κιλό
ε Μ τα Με 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ί
σε σοσ1αλδΠμοκρατα; σελ. 10 | τ ς Ι
· Καί οί 55.000 Πρόσφυγες _ δ “ Ι
θα μείνουν Ελλάδα σελ.16  Ξ @ ο Ϊ 0
β ... τ ; . 7 ...
Δ Ύ · .:!Ἡ#“μ$¦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. σελ_10 ΓΕΡΑΝ| | ΑΠ|ΡΠΕ5Η &
ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΜΜ 4511514” Φ
Νίκος Αγγελό1α1ς σελ.2
Φώυ1ςΠονΠκό1ατς σελ.11 "ΜΜΜ
Τιερί Μεϊσόν σελ.12 ................... .. σελ_15 Με ΜΜΜ 'Π“ῖ““““τόΧ°““η9 “22

Τελευταία νέα από την εφημερίδα