Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και όΧ1 πολλα
από τους λίγους"
ΔΡ. ΦΥΔΔΟΥ 135 - ΕΤΟΣ 13ο
ΚΥΡΙΔΚΙ·Ι 28 ΔΥΓΟΥΣ'Ι'ΟΥ 2018
. Ο Γιώργος
Αμβροσίου
σχολιόζει
Ο Σελ.3
ΤΙΜΗ θ¦5θ 'Ι'Ι·ΙΔ: 24410 80888
Κορυφαία ΑΕ' και 'ΙΕ'
ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ
Για τα ματια της Ερατώ...
ο Σκήνές ΦΠ οπΣ·ι· Ρ' ΔΡΥ'
ι στο κέντρο των Σοφά
¦ δων¦ όταν δύο οικογέ
' νειες τσιγγάνων
¦ συνεπλάκήσαν άγρια
¦ Ο Οι φήμες αναφέ
ι ρουν οτι αγορι τής μιας
¦ οικογένειας πείραξε
ι κοπέλα από τήν άλλή
¦ Ο Για να τους
| χωρίσουν χρειάστήκε ή
¦ επέμβασή τής
' αστυνομίας και πλέον
¦ υπάρχουν φόβοι για
¦ βεντέτα
ι ο Σελ. τ
ΞεκινόΒτρυγος-.
ἀῆέ έ
› . ἡ
¦ Ο Συνέντευξή με αφορμή  τρύγσ που ξεκινάει τήν 1ή Σεπτεμ¦βρίου έδωσε ή διοίκήσή του αγροτικού συνεταιρισμού ΔΙΟΝΥΣΟΣ
| · Για μια ακόμή φορά καταδίκασαν τήν πολιτική τής κυβέρνήσής¦
¦σχετικά με τήν επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσής (ΣΦΕΚ)
ιστο κρασί
¦ Ο Οι τιμές θα είναι διαφορετικές για τα μέλή του ΔΙΟΝΥΣΟΥ,
'από εκείνες των μή μελών, με στόχο τήν ενδυνάμωσή του
'συνεταιρισμού... Ο Σελ. θ ¦
Ο Ι·Ι κτήνιατρική σχολή τής Καρδίτσας είναι το
δεύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε όλή τήν θεσσαλία
με τήν υφήλότερή βάσή εισαγωγής
Ο Δντίστοιχα¦ το τμήμα ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ &
ΔΙΔΙ'Ι'ΟΔΟΙ'ΙΔΣ είναι το κορυφαίο 'Ι'ΕΙ στήν
θεσσαλία με βάσή εισαγωγής 14.551 μόρια!
Ο 718 είναι φέτος οι νέοι από το νομό Καρδίτσας
που είναι επιτυχόντες και έχουν το δικαίωμα να
εισαχθούν στα ΔΕΙ και 'Ι'ΕΙ όλής τής χώρας¦ δήλαδή
107 λιγότεροι από πέρυσι που ήταν 825
Ο Συνολικά στήν φετινή χρονιά αναμένεται να
εισαχθούν 351 νέοι στις τέσσερις σχολές τής
Καρδίτσας¦ έναντι 329 νέων φοιτήτών και σπουδαστών που είχαν εισαχθεί στο ΔΕΙ και τα 'Ι'ΕΙ τής
Καρδίτσας το 2015¦ δήλαδή¦ 22 σπουδαστές και
φοιτήτες περισσοτεροι Ο Σελ 13
Εκτός κινδύνου...
. .18
· ϊΣοκαρισμένή παρακολουθεί ι
ή κοινωνία τής Καρδίτσας τήν ¦
πτωσ7ή` " στο κενό 18χρονής ¦
.μαθήτριας με καταγωγή από ¦
 λίγήώρα πριν τήν ¦
 έ. τοίνωτπι των αποτελεσμά- ι
Ι  των πανελλπνίων
' εξετάσεων
· Η μαθήτρια έχει πλέον
ξεφύγει κάθε κίνδυνο και παραμένει νοσήλευόμενή στήν
χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Καρδίτσας¦ χωρίς
_ _ όμως ευτυχώς να έχει
γ Π' Ι ' 2- σοβαρά τραύματα... Ο Στλ- 5 ¦
Ε------------------------------------------]
| Ο Δικαιολογήμένή ή αντίδρασή των κατοίκων τής Μήτρόπολής στο
¦ λάθος τής εφορείας αρχαιοτήτων Καρδίτσας να προσκαλέσει
¦ επίσήμα επίσήμους και πολίτες για τις εκδήλώσεις "στο φως του
ι φεγγαριού". στον αρχαϊκό ναό του Δπόλλωνα στο Μοσχά¦ το αντί για το σωστό. στήν ΔΡΧΔΙΔ ΜΙ·Ι'Ι'ΡΟΙΙΟΔΙ·Ι...
.__________________________:Ρ:_____________.