Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Μ 7%"=_εαιχειΡΝεειΣ
ή ο ι κ ο Ν ο ι Α '
3 τι ο Λ ι τ 
" ι·ι·νννν.·Ι··|···_Δ ..ο 
ι-ι σε αοΜΡ ΘΑ κητΝΕτ το οΕΑι_; τον εμφυλίου
ο Οι ενστόσεις για αθέμιτο ανταγωνισμό και ο ρόλος του 88Μ Ἡ" "ς ὁδε|ες
των καναλιών
» Οι 9 μνηστήρες και όλα όσα θα
συμβούν την Τρίτη στη Γενικη
Γραμματεία Επικοινωνιων 2243
ΟΜΗΡΟΥ" Ζωντανα
 - .  Μαη Β των
> έ . «γα » Μ ισχυρών γία
την Ελλαδα
γρ οι αποσασεις Μέρκελ - ολοι · Ρεντζι
για τη χωρα μας και για την ΕΕ.
Η ΟΨ|ΟΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΑ
ΤΟ 25% ΝΑ' Ο' ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
 ~ ποτιινιονΝ τι· ΝΕΑ ΕτΑιΡιΑ Με τα Με;
Το «κούρεμα» Τα υπερ και τα κατα του εγχειρήματος Π ΜΡΜΨ“·Ψ°^°Μ“
Η θέση της κυβέρνησης και η «επόμενη μέσα» στην αγορά ί00 καιιτες μερες Μ
Η ΠΛΗΡΗΣ ΑκττΝοΓΡΑΦιΑ ΤΩΝ οικοΝσΜικοΝ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΕΝ'ΤΗ για την οικονομία ω
 ΜΡ 7  » Οοδικός χόρτης,τα 20+15ιιροαπαιτοιιμενα,
τα όσα οταεη Με και τα τρία κρίσιμα σημεία
ΚΑΡΤΕΛ ΕΡΤΟΛΑΒΩΝ Σελ. 24
Οι διεργασιες του σομβιβασμοιι
θΟΔ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ!
ΕΡΜΟΥ" ΕΔΑΦΟΣ
ΥΠοψΗΦΑ ΝΥΦ ΗΛ ΤΝ; Απογείωση με Ποτε'
οτΑΝτΑι·αΝΜ Ο'  η ¦ και στην Κρήτη Με·
τοστ0ιχημ0  η, :τη ·
μεπςι·σρινες “  Ο' κινησεις
:εμε-48 γ Ι ή '
Το 15 ρω]@ ϊ  δανείων της Εοιοωοαίοα
που αλλαζουν Ό μ Τ 'Α ΑΜΕΜΜ
τοντοιιρισμὁ ' · “ ΔΕΣΦΑ. Προς ναυαγιο
Μ· 8,57 ΕΚ. "ΤΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ Δ|ΜΗΝΟ και νέο δ|ΠΥων|σμύ Σελ 35

Τελευταία νέα από την εφημερίδα