Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡΤΕΤ ΜΑΡΚΟΝ
Ν. -- = γ '(Α'Ά|'|Ο ΣΗΜΕΡΑ
φ έ _  7 7 < _ :τι
· ΜΒ ;;ΞΞΞἔϋε¦ἑΒ3ξ% ”
η ι έ “ - -. -. 
ΜπωΜΜΜΜΜα έ · ἔ ' ἔ - Ι | Ο ΤΑ Ξ
ΜΜΜΛΜ“ΜΜΜ Μ ὅ ί Η ·  
Ἡ δραση αυτή είναι αηοκλειστικα διαφημιστική και δεν σχετιΖεται με τη διαθεση εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ στα πλαίσιο των Χορηγικών Πακέτων της ΠαναθηναΜης Συμμαχίας
ί; *ἶ“` · χ _' η .Μ·ω:;; · Ξ
ΦΕιοΣ ΕιΝΛι ΗχΡαΝιΑ ΜΠΕ ΕΛΛΑΔΑ κΛι Ραπ" ο "^Ν^θ"Ν^'ΚΟΣ ^Ν"'ἔ.!"ο ^^ο ΤΟΥ 
βΑΎωΗοΕΝΒογΣΜΜω - , ὁ “ ΗΕΦιιΜΕΡιΔηοΜΝτηΝ ιιΑΝΛ8κΝΑι'κΜ πιρωακΜΜπιΜΜ ·Ρ.ΦνΜαν28·5 ΜΜΜ.:
ϊ Τ0ΥκΟΣΜΠΥ.ΕΜΝΛΝ“. /Ἡ/ “Τ 'Τ ΠΔΝΔΞιΜιΡοκΡιΣΗ
ΠΑΡΤΥΣΤ0Φ!ΝΑΛΕ  χ χ]
. Μ ζ | _
:Χ ¦ ' ·. ΜΕῖοι-ιΝΑΔΔικΕι
 ἴὐκ ιιιΝ0ΜΔΔΔ
57 Τ ῦψἶίέ“
ΚΛΗΡΟΝΕ| ΣΤ'Σ ΔΥΟ
ΜΠΟΜΠ' 'ζ 83 μ “Ἡ ..Ά ` Χ τογΠΡΔΜΔτΣοΝι
ΟΥ ΜΝΗΜΗ -- ' :ε Η" "ΜΜΜ-ΜΥ χ 3 _ ι· κ ι γ: Τ) ΠογΕιΧεΔοκῳ
7 _____  ο, Μ". ΜετοΝιΜΠΑΡΜΠ0
"Μο ·ἶ  , _  - κΑικΠΣιΜ
/ΗΠΡοκΡιΣΗ ΜΧ κ ,Τ ~ · :έ ~- ΕγκΔιΡιεΣ
ΦΕΡΝΕΙ ΔΥΟ
Β ΔΑΝιΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
Β 3 έϊ “
. Μ η
ΕΤΣ| ΟΑ ΤΟΥΣ ΤΑΕΝΤΑΕ| Ο ΝΟΥ ΕΤ'ΕΣΤΡΕΨΕ Τ"Α ΝΑ ΜΒΝΕ' ΣΤΟ ΕΟΠΟΡΑ 
Τ.ΕΑΟΟΕ ΝΑ' ΜΑΣ ΚΑΝΕ' ΝΑ ΟΝΕ'ΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΡΟ'ΤΑ|ΚΕΣ ΣΤ|ΓΜΕΣ
πιο ΚΕΦΑΛ|'
"Μ" `· . =^  ιι:ιιιιι
ΜΒ “ιιωιι
Με ΤΝΟΑΑΡΑ ΤΟΥ 'ΒΑΝΟΦ... ΑΛΑ ΜΝΕΡΓΝ ΤΟ ΕΝΑΕΤΣΕ ΤΟ ΣΝ|Τ| ΤΗΣ ΜΠΡΟΝΤΜΤΤ| ΝΑ' ΠΗΡΕ...
ΕκΔ|κΗΣΗ ΝΑ' ΠΑ ΤΟΝ <<ΑΤΤΟΝΕΦΑΑ|ΣΜΟ» ΤΟΥ ΣογΗΔογ ΝΑ'κΤΑΡΑ ΣΤΟ ΕΜΕΤ'ΝΟ ΠΑΝΟ ΤΟΝ ΔΑΝΟΝ ω- 
 © Ο·
-  ·· Ο
 .ι ι . .με `  ονομασια!
Τ3-Ζ2
4 `-ἱε ι ι Τ.
.ο οκΑΛΑ8κΣΜιΡΝΕιΜΜΑ ΜΜΜ ΔιΑΜΑΝτιΔκ ΚΑ|ΠΝΕΤΑ|ΟΕΒΔΟΜΟΣΑΡΧΗΓΟΣΤΟΥΠΑΝΑ8ΗΝΑΤκΟΥΒΟΡΕΒΡΟΟΟ5ΤΑΤΕΛΕΥΜ|Α26ΧΡ0ΝΜ ΔΗΜ"Τρ"Σκ0ΜοΣ
 Ο :και ·
 Μ ιιιΣιοΡικΗΑΝΑΔΡοΜιιτΗΣ«Π» 
 ΣιογΣ«ιιΡΑΣιΝ0ΥΣ»ΗιειεΣ `
ικ;`Ἡ; ΠΟΥ ΦΟΡΕΣΑΝ ΤΟ ΤΤΕΡ|ΒΡΑΧ'ΟΝ|Ο ἔΤ!ΤΜἩ!!Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα