Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΗΜΕΡΑ   ΔΩΡΕΑΝ Με ΤοΝ _“Π7»
 Ει<|>|·|'!_¦||'ΞΙ|¦ΙΕ Υ, ἄ . α
= ΣτηωΜ Υ
,7 _,   ια το ΣΤΟΙΧΗΜΑ!! έ “ΥΜἔ"κΨ
Προταὸἑἶς για μεγαλα ·ἑρδη από «Έλληνα Μαουκ» και «ΜΠόμΠα» ως επιλογές
ΒΑΣΙΛΗΣ
_“- Χ Ι |(ΑΡΑΠΙΑΛΗΣ 
Όλα έτ°Ψ“ 8 0Τσόρ|έβαλε 
,Μ Μἶα λη'η; ΜΜΜ 
' | ι
τ ""°'ρ°Φε( ΔΡ. ΦΥΛ. 5524 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 τιΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30 στη θεση τους· 7
Α"ΡΙ0
"°ν Α  > θΡΙΛΕΡ!
/ ΝΟ Σ]  
Λ ΛθΕΤΗΣΛΝ "ΜΧ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝ'^
Μ ΜΜ2£
Ι"  Μη “
·..  Δ "ΡΜ
ΠΡΟΚΑ^ΕΣΕ  . “ _ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΝΑκοιΝΩοΕ· ΑΠΟ ΩΡΑ ΣΕ ΩΡΑ
ΑΥΤΟΣ Ο θΡΥΛ0Σ! .  Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠ|Α|(0
Ι . ' ρ ΙΙ· ὲ
ΛεΥκΕΣἑΝΥεΣ
7  Ο Νοτεί6ἶἱἔ1'οΒ? ῆρ“ὶ
5ἱοΓε
ή! ΥΑΊ Ι
ΝΥ!|| )

Τελευταία νέα από την εφημερίδα